Hedefleri


     

Bölüm Hedefleri

Hedefler1. Bankacılık ve finans alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilme ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri getirebilme

2. Bankacılık ve finans alanında genel kabul görmüş konulara hâkim olma ve tüm süreci analiz etme yoluyla zayıflıkları tespit edebilme

3. Bankacılık ve finans alanında tespit edilen zayıflılıkları yenilikçi süreçler ile giderebilme

4. Mevzuatı ve süreçleri takip edip doğabilecek problemleri ve oluşabilecek belirsizlikleri öngörerek bunların çözümüne yönelik esnek, etkin ve hızlı önlemler alabilme

5. Ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip ederek bunları fırsatlara çevirebilme

6. Sanayi kuruluşlarının güncel sorunlarının çözümüne ilişkin proje çalışmalarında yer alarak çalışma alanlarını iyi tanıyabilme

7. Bankacılık ve finansal süreçleri yönetim bilimi bakış açısı ile analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme

8. Çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilme ve gerektiğinde kendini geliştirebilme

9. Doğru iletişim ve etkileşim kurma yeteneği

10. Paydaşlarla kalıcı ilişkiler kurabilme yeteneği

11. Bilimsel yazım kurallarını öğretebilme

12. Sorumluluk ve görev bilincini geliştirebilme

13. Yönetim ve denetim konusunda uzmanlık

14. Yaratıcı, yenilikçi, üretken, etkili iletişim kurabilen, lider nitelikli ve vizyon sahibi yöneticiler yetiştirme

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017