Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 
Dr. Öğr. Üyesi Işıl HORZUM KOŞAR
Arş. Gör. Hülya Anakız ERTÜRK
Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020