Program Çıktıları

1. Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarına ilişkin yasa ve mevzuat hakkında farkındalık oluşturur ve bu mevzuata uygun davranır.

2. Sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip olur, insanlarla etkili iletişimde bulunur ve sosyal ilişkilerde başarılı olur.

3. Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisi kazanır.

4. Geleneksel ve sosyal  medya için gerekli olan teknik araçları ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5. Alana yönelik araştırmalarda mesleki etik değerler konusunda sorumluluk sahibi olur.

6. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanır.

7. Yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahiptir,

8. Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.

9. Bilimsel bilginin üretim süreçlerinde yöntem ve teknikleri kullanır.

10.Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

11. Mesleki anlamda edindiği teorik bilgileri kullanarak, durum analizi yapabilir, sorunları detaylı tespit edebilir ve yenilikçi çözüm önerileri getirebilir.

12. Alanı ile ilgili uzmanlığına başvurulduğu zaman sorunları çözmede bireysel öneriler üretir ve takım çalışmasına uyumlu çalışır.

13. Uzman olduğu alanda sorumluluk ve yetki verildiğinde, koordine ve liderlik eder.

14. Bilgi birikimini eksik hissettiği noktada veya iş üretme esnasında, eksiğini tespit eder, bilgiye nereden ve nasıl ulaşacağını bilir.

15. Mesleki yabancı dili kullanır.

16. Fikri haklar alanındaki hukuki ve etik düzenlemeleri genel bakış açılarıyla irdeleyip mesleki denetim ve özdenetim kurumları gibi kavramların önemini bilir.

17. İş hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili hukuki hak ve sorumluluklar hakkında yeterli bilince sahiptir.

18. Mesleki anlamda edindiği bilgileri paydaşlara aktarabilir.

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015