İşveren Mezun Değerlendirme Anketi
Aşağıda verilen sorulara sizin için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.


İşveren Mezun Anketi
1. İş Yeri Tipi

2. Sektörünüz/İş Kolunuz
3. İş Yerindeki Pozisyonunuz
4. İş yerinizde toplam çalışma süreniz (yıl)
5. Ömer Halisdemir Üniversitesini daha önce hiç ziyaret ettiniz mi?

[1]Kesinlikle Katılmıyorum [2]Katılmıyorum [3]Kısmen Katılıyorum [4]Katılıyorum [5]Kesinlikle Katılıyorum
Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri/mezunları …
6. meslekleriyle ilgili yeterli teorik bilgiye sahiptir
7. meslekleriyle ilgili yeterli pratik bilgiye sahiptir
8. mesleki teknolojiyi kullanma bilgi/becerisine sahiptir
9. insanlarla iletişim kurma becerisine sahiptir
10. yeni bilgiye ulaşma becerisine sahiptir
11. yeni bilgiyi kullanma becerisine sahiptir
12. ekip çalışmasına yatkındır
13. yeterli özgüvene sahiptir
14. girişimcilik becerisine sahiptir
15. ahlaki/etik ilkelere sahiptir
16. sorumluluk duygusuna sahiptir
17. çalıştıkları kurumu temsil kabiliyetleri vardır
18. çalıştıkları kuruma yeni bakış açısı getirebilecek niteliktedir
19. iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir
20. iş dünyası hakkında yeterli bilgiye sahiptir
21. işyerimizde stajyer/çalışan olarak görmek isterim
22. işyerimizin sürekli çalışanı olarak görmek isterim
23. Genel olarak Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden/mezunlarından ne derece memnunsunuz


Captcha Resim
Karakterleri yenile