Üniversitemiz Öğrencilerinin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilerin bölgelere ve illere göre dağılımına ait sayılar açıklandı.
Elde edilen verilere göre üniversitemizde; İç Anadolu Bölgesinden 14.095 öğrenci, Akdeniz Bölgesinden 6.763 öğrenci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2.196 öğrenci, Doğu Anadolu Bölgesinden 1.616 öğrenci, Karadeniz Bölgesinden 1.312 öğrenci, Ege Bölgesinden 589 öğrenci ve Marmara Bölgesinden ise 416 öğrenci öğrenim görüyor.