Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

Çevre Mühendisliği 
 • Temel mühendislik bilgilerini edinme ve uygulama becerisi
 • Deney tasarlama ve yürütmenin yanısıra ortaya çıkan veriyi analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi sınırlar içerisinde, bir sistemi, parçayı yada işlemi tasarlama becerisi
 • Disiplinlerarası çalışma gruplarında görev alabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Etkili konuşma, yazma ve grafiksel iletişimde bulunma
 • Mühendislik problemlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlama yeteneği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, beceriyi kullanma ve bilgilerini yenileme yeteneği
 • Modern mühendislik araçlarını ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma yeteneği
 • Arıtım sistemlerini ve süreçlerini tasarlayabilme becerisi
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi
 • Çağın ve ülkenin sorunalrı hakkında bilgi sahibi olup, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği

Son Güncelleme Tarihi:16.02.2016