GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Yeni bir bölüm olması nedeniyle iyi bir planlama yapabilme imkanı
2. Genç ve ileriye dönük hedefleri olan dinamik personel yapısı
3. Akademik personelden yüksek oranda sempozyumlara katılım oranı
4. SCI yayın sayısı/öğretim üyesi oranının yüksekliği
5. Başarıyı ve kurumsallaşmayı destekleyen yönetim kadrosu
6. Uzmanlık grupları
7. Çok yönlü çalışmalara yatkınlık
8. Elektronik dergilere ve SCI makalelere ulaşmadaki kolaylık


Zayıf Yanlar

1. Eğitim-öğretime yeni başlanmış ve henüz mezun verilmemiş olması
2. Derslik, laboratuar gibi teknik alt yapı eksiklerinin olması
3. Maddi imkanlarının kısıtlı olması
4. Proje desteklerinde meydana gelen aksaklıklar
5. Yurtdışı toplantılara katılım için mali desteğin yetersizliği


Fırsatlar

1. Dünyada ve ülkede rekabetçi ortamın artması nedeniyle mühendislik problemlerine bilimsel yaklaşımın gerekliliğinin ortaya çıkması
2. Bilime ve araştırmaya önem veren ulusal ve uluslararası büyük maden şirketlerinin ülkemize ve bölgemize gösterdiği ilginin artması
3. Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek mekanizmalar ve teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar)
4. İletişim ve erişim olanaklarının gelişmesi


Tehditler

1. Sektörün değişken yapısı
2. Sanayinin üniversite ile işbirliğine açık olmaması
3. Nitelikli personel temini ve istihdamı
4. Madencilik sektörünün zorluğu ve yüksek sermaye gerektirmesi
5. Akademik personel ücretlerinin düşüklüğü
6. Çevresel kısıtlamaların madencilik sektörünü olumsuz yönde etkilemesi

 

Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015