Sayılarla Bölümümüz
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, nitelikli Maden Mühendislerinin yetiştirilmesi başta olmak üzere, ülkemizin önemli maden potansiyeline sahip olduğu Orta Anadolu Bölgesindeki endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile metalik cevher oluşumlarının ekonomiye kazandırılması, madencilik konusundaki problemlere çözüm getirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlanmıştır. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar "Maden Mühendisi" olarak mezun olmaktadır. Bölümümüz Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Halen 2 Profesör, 2 Doçent ve 4 Doktor öğretim üyesi bölümde görev yapmaktadır. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya ve zemin mekaniği, mermer ve agrega teknololojileri, açık işletme arazi rehabilitasyonu, kömür hazırlama, mikronize öğütme, metalik cevherlerin zenginleştirilmesi ve tesis atıklarının değerlendirilmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:17.02.2020