Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi MEK0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK1001 MATEMATİK I 4 2 6
Kompleks Sayılar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Çeşitli Uygulamaları, Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Trigonometri ve Hiperboller, Diferansiyel Tanımı ve Uygulamaları, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, Parametrik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Belirsiz İntegral Tanımı, Kısmi İntegrasyon, Binom İntegralleri, Belirli İntegral Tanımı, Düzlemsel Bölgelerin Alanları, Dönel Cisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanları, Eğri Yayının Uzunluğu, Düzlem Analitik Geometri.
Zorunlu Ders MEK1003 FİZİK 1 3 1 5
Birim Sistemleri, Ölçme, Vektörler, Çizgisel Hareket, Düzlemde Hareket, Noktanın Dinamiği, İş Ve Enerji, Enerji Korunumu, Nokta Sisteminin Dinamiği, Çarpışmalar, Dönme Hareketinin Kinematiği Ve Dinamiği, Statiğin Temelleri, Yer Çekimi, Akışkanlar Mekaniği, Konuları İle İlgili Deneyler.
Zorunlu Ders MEK1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Madde Ve Kimya, Kimyanın Temel Yasaları, Kimyasal Hesaplamalar, Atom Yapısı Ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar, Redoks Reaksiyonları, Gazlar, Sıvılar, Katılar, Çözeltiler, Kimyasal Kinetik Ve Denge, Asit, Baz Ve Tuzlar, Elektrokimya, Termokimya Laboratuar: Heterojen Karışımların Ayrılması, Homojen Karışımların Ayrılması, Kromatografi, Bir Gazın Molekül Ağırlığının Bulunması, Çözeltiler, Elektrokimyasal Piller.
Zorunlu Ders MEK1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Matris Cebirine Giriş, Matrislerde Toplama ve Çarpma, Bazı Özel Matrisler, Bir Kare Matrisin Transpozesi, Uygulaması, Determinantlar ve Özellikleri, Laplace Açılımı, Bir Matrisin Rankı ve Denk Matrisler. Ek Matris, Bir Matrisin Tersi, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri, Vektörler, Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık, Bir Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri, Cayley-Hamilton Teoremi.
Zorunlu Ders MEK1009 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Mekatronik ve Ölçme Sistemlerine Giriş, Mekatronik Sistem Elemanları, Mekatronik Sistemlerde Karşılaşılan Yarı İletken Elemanlar, Mekatronik Sistemlerin Cevabı, Mekatronik Sistemlerde Analog İşaret İşleme, Mekatronik Sistemlerde Dijital Fonksiyonlar, Mekatronikte Mikrodenetleyici Sistemler, Mekatronik Sistemlerde Bilgi İşleme, Sensörler, Mekatronikte Actuator’lar, Mekatronik Sistemlerde Kontrol Mimarileri, DC Makinelerin Akıllı Sistemlerle Kontrolu, AC Sürme sistemlerinin Akıllı Sistemlerle Kontrolü.
Zorunlu Ders MEK1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK1002 MATEMATİK II 4 2 6
Seriler, Fourier Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, imsi Türev, Toplam Diferansiyel, Bileşik, Kapalı ve Ters Fonksiyonların Türevleri, Değişken Dönüştürme, Maksimum ve Minimum Problemleri, Vektör Analizi, İki Katlı İntegraller (Değişken Dönüştürme, Hacim Hesabı, Yüzey Alanları), Üç katlı integraller, Eğrisel İntegraller, Yüzey İntegralleri.
Zorunlu Ders MEK1004 FİZİK II 2 1 4
Elektromanyetik Kavramların Temel Prensip ve Kuramları: Coulomb Yasası, Elektrik Alanı, Gauss yasası, Elektrik Potansiyeli, DA Elektrik Devreleri, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Ampere Yasası, Faraday Yasası, Maddenin Manyetik Özelikleri, AA Devreleri, Maxwell Denklemlerinin Sunumu, Elektromanyetik Dalga Kavramı.
Zorunlu Ders MEK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Teknik Resmin önemi, Amacı, Standartlar, Geometrik Çizimler, İzdüşümler ve Cisimlerin Görünüşleri, Kesit Görünüşler, Ölçülendirme, Perspektifler, Ölçekler, Koniklik, Eğim, Yüzey Kalite ve İşleme İşaretleri, Toleranslar, Arakesitler, Toplu, Resimler, Çelik Konst. Resimleri, Montaj Resim Uyg., Çizimde Paket Program Kullanımı, Bilgisayar Ortamında Görünüş ve Montaj Resimlerinin Uygulanması.
Zorunlu Ders MEK1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Bilgisayar sisteminin yapısı, Algoritmalar, akış diyagramları, C ile programlamaya giriş, Program yazımı aşamaları, Değişkenler, veri yapıları, Operatörler, Karar yapıları, Döngüler, Fonksiyon ve alt programlar, Diziler, Windows işletim sistemi ile etkileşim, Yazılım geliştirme ve programlama uygulamaları.
Zorunlu Ders MEK1010 TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK 2 1 5
Elektrik Devrelerini Oluşturan Elemanların Tanımı, Elektrik Devrelerinin Zaman Domeninde ve Frekans Domeninde Çözümü İçin Geliştirilen Devre Analiz Yöntemleri, 3 Fazlı Sistemler, Elektrik Devrelerinde Güç ve Enerji, Yarıiletken Malzemeler Ve Diyot, Bipolar Ve Alan Etkili Transistörler, Elektronik Güç Elemanları, Elektronik Elemanların Anahtarlama Karakteristikleri, Transistörlerin DC Modelleri, Transistörlü Devrelerin DC Tasarımı, Transistörlerin Ac Modelleri, Tek Katlı Amplifikatörlerin Analiz Ve Tasarımı, Çok Katlı Amplifikatörlerin Analiz Ve Tasarımı, Operasyonel Amplifikatörler, Operasyonel Amplifikatörlerin Uygulamaları.
Zorunlu Ders MEK1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 5
Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş, Mekanik Tasarım Süreci Teknikleri, Parçalar, Birleştirme, Çizim, Mühendislik Proje Uygulamaları.
Zorunlu Ders MEK2003 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Tanım, Çeşitleri Ve Sınıflandırılması, Çözüm Kavramları, Birinci Mertebeden Denklemlerin Tanıtılması Ve İncelenmesi, Bazı Özel Çözüm Yöntemleri: Çarpanlarına Ayırma, Değişken Değiştirme, Kutupsal Koordinatlara Dönüştürme, Mertebe Yükseltme Gibi Yöntemler, İkinci Mertebe Denklemlerin Tanıtılması, Sabit Katsayılı Denklemler İçin Operatör Yöntemi, Sabitin Değişimi Yöntemi, Değişken Katsayılı Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemleri.
Zorunlu Ders MEK2005 DEVRE ANALİZİ 3 0 4
Temel kavramlar, enerji depolayan devre elemanları, Birinci dereceden devreler, RL, RC ve RLC devrelerde doğal ve basamak cevabı, Sinüzoidal kararlı durum analizi, Fazördomeninde devre analizi, seri ve paralel rezonans.
Zorunlu Ders MEK2007 MALZEME BİLİMİ 3 0 4
Malzemelerin Sınıflandırılması, Atomik Yapı ve Atomlar arası Bağlar, Kristal Yapı ve Özellikleri, Yayınma (Difüzyon), Mekanik Özellikler, Faz Diyagramları, Alaşımlar, Seramik, Polimer ve Kompozitlerin Yapı-Özellik-Üretim Yöntemleri, Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikler, Malzeme Seçiminde Örnek Çalışmalar.
Zorunlu Ders MEK2009 STATİK 3 0 4
Mekanik ve mekaniğin temel kavramları skaler ve vektörel büyüklükler, birimler, Newton kanunları evrensel çekim kanunu. Kuvvet sistemleri, iki ve üç boyutlu kuvvet sistemleri, bileşkeler, momentler, moment ve çift. Denge, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge koşulları. Yapılar, düzlem ve uzay kafes sistemleri, düğüm ve kesim yöntemi, çerçeve ve makinalar. Yayılı kuvvetler, tek ve çok parçalı cisimlerin kütle ve geometrik merkezleri, PappusGuldinus teoremleri, kirişler, kablolar. Sürtünme kavramı ve sürtünme prensipleri. İş kavramı, virtüel iş, denge, potansiyel enerji ve kararlılık. Alan atalet momentleri, parçalı alanlar, atalet çarpanları ve eksenlerin döndürülmesi
Zorunlu Ders MEK2011 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA 2 1 5
Bilgisayar dilleri ve sınıflandırılması, Sistem programlama ve donanım-yazılım entegrasyonunun tanıtımı, C/C++ programlama dilleri tarihçesi ve önemi, C/C++ dillerinin avantajları ve dezavantajları, Yazılım geliştirme teknikleri, Nesneye yönelik tasarım ve C++’a giriş, C++’ın temel özellikleri; veri tipleri, bellek denetimi, Sınıflar ve nesneler, Kalıtım, Giriş çıkış işlemleri, Tekrar kullanım, Parametreli tipler ve kalıplar, Aykırı durumların denetimi, C++ ortamına C kullanımı, C++ Görsel programlamanın temelleri, C++’la PC port kontrol teknikleri, Uygulamalar ve yazılım geliştirme örnekleri.
Staj Dersi MEK2013 STAJ 0 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK2002 ELEKTRONİK 2 1 5
Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron hareketleri, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Diyot çeşitleri ve uygulamaları, BJT, JFET ve MOSFET ’lerin yapısı, karakteristik özellikleri, Eşdeğer devreleri, Kutuplanması, Küçük işaret analizi, Tek katlı kuvvetlendiriciler, Güç kuvvetlendiriciler, Fark kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları.
Zorunlu Ders MEK2004 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 0 5
Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin fen ve mühendislik alanındaki uygulamaları, Laplace Ters Laplace Dönüşümü ve Özellikleri, Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümü ile çözümleri, Sınır ve özdeğer problemlerinin çözümü, Trigonometrik fonksiyonların Fourier serileri, Kısmi diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerin değişkenlerine ayırma metodu ile çözülmesi.
Zorunlu Ders MEK2006 DİNAMİK 3 0 4
Vektörel Tanımlar, Maddesel Nokta Kinematiği, Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket, Maddesel Nokta Kinetiği, Newton’un İkinci Kanunu, Maddesel Nokta Kinetiği, Enerji ve Momentum Metodu, Impulse ve Momentum Prensibi, Çarpışma, Maddesel Nokta Sistemleri, Sürekli Kütle Akımı, Değişken Kütleli Hareket, Katı Cisim Kinematiği, Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Düzlem Hareket, Katı Cisimlerin Kinetiği, Titreşim.
Zorunlu Ders MEK2008 TERMODİNAMİK 3 0 4
Termodinamiğin temel kavramları, Termodinamik sistem ve özellikleri, Saf maddenin özellikleri, Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, İkinci Yasa ve entropi, Tersinmezlik ve kullanılabilirlik, Güç çevrimleri, Soğutma çevrimleri, Termodinamik özelik bağıntıları, Gaz karışımları, İklimlendirme, Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal denge ve faz dengesi
Zorunlu Ders MEK2010 MUKAVEMET 3 0 4
Temel Kavramlar ve Esaslar, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları, Eksenel Yüklü Elemanlar, Mohr Gerilme Dairesi, İnce Cidarlı Basınçlı Kaplar, Kesme Kuvveti, Düzlemsel Alanların Atalet Momentleri, Basit Eğilme, Burulma, Elastik Eğri, Bileşik Gerilmeler, Burkulma
Zorunlu Ders MEK2012 LOJİK DEVRELER 2 1 5
Sayı Sistemleri ve Kodlar, Boole Cebri ve Lojik Kapılar, Boole Fonksiyonları ve Sadeleştirme Teknikleri, Kombinasyonel Lojik Devreler, Aritmetik İşlemler ve Devreleri, Çok Fonksiyonlu Devreler, Kod Dönüştürücüler ve Kodlayıcılar, MUX ve DEMUX Devreleri, Flip-Flop’lar ve Data Kaydediciler, Senkron Sayıcı Devreleri, Asenkron Sayıcı Devreleri, Özel Sayıcı Devreleri, Sayıcı Devreleri ve Uygulamaları Kaydırıcı Kaydediciler, Kaskat devre tasarımı, Durum makinalarına giriş ve tasarımı.
Staj Dersi MEK2014 STAJ 0 0 3
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK3001 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 3 0 5
Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesabı, şekillendirme ve kullanımesasları. Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, cıvatabağlantılar ve vida mekanizmaları, pimler, pernolar, yaylar, miller ve akslar, kavramalar, yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar. Hızdüşürücü mekanizmalara genel bakış, dişli çark kinematiği ve geometrisi, düz, helisel, konik, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları, kayış-kasnak mekanizmaları, zincir mekanizmaları.
Zorunlu Ders MEK3003 NÜMERİK ANALİZ 3 0 5
Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması,Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon.
Zorunlu Ders MEK3005 ISI TRANSFERİ 3 0 4
Genel Tanımlar ve Kavramlar, Fourier Isı İletimi Denklemi, Isı İletimi Diferansiyel Denklemi ve Sıcaklık Dağılımları, Tek Boyutlu Isı İletimi ve Birleşik Duvar Sistemleri, Süreksiz Rejimde Isı Transferi, Taşınım Temel Denklemleri, Sınır Tabaka, Cebri Taşınım – İç Akımlar, Dış Akımlar, Boru Demetleri, Doğal Taşınım, Kaynama ve Yoğuşmanın Temelleri, Isı Değiştiricileri, Işıma.
Zorunlu Ders MEK3007 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 2 0 3
Dönen Elektrik Makinelerine Giriş, Doğru Akım Makinesinin Yapısı, Çeşitleri ve Çalışma Şekilleri, Motor ve Genaratör Çalışma Modları, Matematiksel Modeli, Asenkron Motorların Yapısı ve Çalışma Şekli, Bir Fazlı ve Çok Fazlı Asenkron Motorlar, Matematiksel Modeli, Senkron Motorlar Yapısı ve Çalışma Şekli, Senkron Generatörler Yapısı ve Çalışma Şekli.
Zorunlu Ders MEK3009 MİKROİŞLEMCİLER 2 1 5
Mikrobilgisayarlar ve mikroişlemcilerin tanıtımı, CPU mimarisi ve Mikrobilgisayar sistemleri, PICmikrodenetleyicileri tanıtımı, PIC uygulama modülleri ve cihazlarının tanıtılması, Bellek arabirimlemesi ve adresleme yöntemleri, Komut seti, Merkezi İşlem Birimi, CPU, Giriş/Çıkış Portları, I/O, Reset ve Kesmeler, Sayıcı Modülü, Zamanlayıcı Arabirim Modülü, Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) Birimi ve programlanması, Dijital-Analog Dönüştürücü (DAC) Birimi ve programlanması, Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Birimi ve programlanması, Seri Haberleşme 12 Arabirim Modülü, Mikroişlemci PC haberleşmesi ve protokolleri, Komut Seti Örnekleri, Uygulama Örnekleri.
Seçmeli Ders MEK3011 SİSTEM MODELLEME VE SİMÜLASYONU 3 0 5
Modelleme ve simülasyona giriş. Modelleme ve simülasyon yazılımlarının tanıtılması. Blok diyagram gösterilimi ve blok diyagramların indirgenmesi. İşaret akış diagramları. Dinamik sistem modelleri: mekanik, elektrik, ısıl, akışkan, karma sistemler. Dinamik cevap analizi: t ve s tanım bölgesi analizi, frekans cevabı, zaman domeni cevabı. Sistem modellerinin deneysel belirlenmesi: frekans ve zaman bölgesi yöntemleri. Lineer olmayan sistemlerin modellenmesi ve lineerleştirme.
Seçmeli Ders MEK3013 OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ 3 0 5
Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları. Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi. Zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici-geriletici kompanzatör tasarımları.
Staj Dersi MEK3015 STAJ 0 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK3002 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 4
Temel Kavramlar, Hidro-Aerostatik, İntegral Analiz: Bernoulli Denklemi, Enerji Denklemi, Diferansiyel Analiz: Süreklilik Denklemi, Euler ve Navier-Stokes Denklemleri, Benzeşim ve Boyut Analizi: Buckingham Pi Teoremi, Borularda Viskoz Akış: Laminer ve Türbülanslı Akımlar, Yerel Yük Kayıpları, Açık Kanal Akımına Giriş, Akım Makinalarına Giriş.
Zorunlu Ders MEK3004 ELEKTRİKSEL TAHRİK SİSTEMLERİ 3 0 5
Elektrikle Tahrik İçin Temel Mekanik Bilgiler, DA Motorlarının İşletme Karakteristikleri, DA Jeneratörlerinin İşletme Karakteristikleri, DA Motoru Devir sayısı Ayar Metotları, DA motoru kontrolü; Tristörlü doğrultucu ile beslenmesi, Kıyıcı ile beslenmesi, Mikroişlemci ile beslenmesi, Fren Çalışma Şekilleri, W-L Kontrol ve Ayar Sistemi, Asenkron Motorların İşletme Karakteristikleri, Yol verme Metotları, Devir Sayısı Ayar Metotları: Frekans Değiştirerek, Kutup Değiştirme Bağlantısı İle, Kaymayı Değiştirerek, Gerilimi Değiştirerek, Fren Çalışma Şekilleri, Adım Motorları karakteristikleri, Adım Motorları sürücü düzenekleri.
Zorunlu Ders MEK3006 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 3 1 6
Endüstriyel Otomasyon ’un gerekliliği, Geri-beslemeli Kontrol ’ün gözden geçirilmesi, Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarların gözden geçirilmesi, Endüstriyel otomasyonda Programlanabilir Lojik Denetleyicileri (PLC), PLC’niniçyapısınıntanıtılması ve donanım özellikleri, Bellek Sahaları, PLC programlama teknikleri, Zamanlayıcı ve Sayıcı programlama, Veri Kaydırma ve kopyalama, Veri Karşılaştırma, çevrim ve BCD ve Binary hesaplama, Lojik Komutlar ve Alt program, Özel Komutlar, PLC ile çalışan Programlanabilir Terminal ve Sürücü tanıtımı, PLC Network protokolleri ve yapıları, Analog işaretlerin işlenmesi, PID bloğunun tanıtımı ve programlanması, PLC programlama örnekleri.
Zorunlu Ders MEK3008 GERİ BESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİ 3 1 5
Geri beslemeli kontrol sistemlerine giriş. Geçici zaman ve sürekli hal davranış kriterleri, Kararlılık analizi, Köklerin geometrik yerleri, Frekans tanım bölgesi kriterleri. Bode diyagramları, Nyquist diyagramı ve Nyquist kararlılık kriteri, Kapalı çevrim frekans cevabı, Durum uzayı gösterimleri, durum denklemlerinin çözümü. Durum uzayında analiz: kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik ve kanonik biçimler, Lineer olmayan kontrol sistemleri.
Seçmeli Ders MEK3010 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders MEK3012 TESİS ORGANİZASYONU 2 0 4
Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi.
Seçmeli Ders MEK3014 ÜRETİM YÖNETİMİ 2 0 4
Üretim ve üretim yönetimi Verimlilik Üretim sistemleri Tesis yeri seçimi Fabrika düzenleme İş etüdü Talep tahminleri Stok Yönetimi Kalite Yönetimi
Seçmeli Ders MEK3016 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 4
Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları Kriz Yönetimi kavramı Kriz yönetimi yaklaşımları
Seçmeli Ders MEK3018 RİSK YÖNETİMİ 2 0 4
Risk yönetiminin önemi Riskin ölçülmesi Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi Riske maruz değer Basel II Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler Sermaye piyasasında risk yönetimi Finansal riskten korunma teknikleri Yatırım fonlarında risk-getiri bazlı derecelendirme
Seçmeli Ders MEK3020 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 4
Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.
Seçmeli Ders MEK3022 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI 2 0 4
Herhangi bir kuruluşta kalite Yönetim uygulamasında yapılması gerekenler ve standardın içeriği ve bunun kuruluşa uygulamasında yapılması gereken hususlar. Kısaca dersi başarı ile tamlayan öğrenci iş hayatında kendi mesleği veya ilişkili mesleğinde rahatça sistem kurabilir.
Seçmeli Ders MEK3024 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
Mekatronik mühendisliğinin çalışma alanları, Sektörde ve çalışma alanında karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri
Seçmeli Ders MEK3026 İLK YARDIM 2 0 4
Seçmeli Ders MEK3028 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders MEK3030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
Seçmeli Ders MEK3032 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Dünya çağdaş fotoğraf sanatının tanıtılıp,fotoğraf çekebilme ve yapabilme becerisini kazandırmak.
Seçmeli Ders MEK3034 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma. Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma. Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders MEK3036 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders MEK3038 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak
Seçmeli Ders MEK3040 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu,konut politikası.
Seçmeli Ders MEK3042 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır
Seçmeli Ders MEK3044 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları
Seçmeli Ders MEK3046 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları (Nomen -Zahlen –personalpronomen-Wortfrage-Satzfrage-negativartikel –Possesıvartikel –ModalverbenPropositionenu.s.w ) içermektedir
Seçmeli Ders MEK3048 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Seçmeli Ders MEK3050 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, telif hakkı ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders MEK3052 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders MEK3054 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir
Seçmeli Ders MEK3056 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders MEK3058 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders MEK3060 KAZAKÇA 2 0 4
Staj Dersi MEK3062 STAJ 0 0 2
Seçmeli Ders MEK3064 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MEK4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bir öğretimelemanının danışmanlığında, Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorikinceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analizyapma, rapor hazırlama ve sunum yapma.
Seçmeli Ders MEK4003 GÜÇ AKTARIM SİSTEM TASARIMI 2 1 5
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
Seçmeli Ders MEK4005 MEKANİK DİZAYN VE ANALİZ 2 1 5
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
Seçmeli Ders MEK4007 HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLER 3 0 5
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin tanıtılması, Hidrolik ve pnömatik sistemlerin karşılaştırılması, Hidrolik ve pnömatik sistemlerin temel prensipleri ve temel elemanları: Yön, Akış ve Basınç Kontrol Valfleri, Hidrolik Güç Üniteleri; Pompalar, Motorlar, Silindirler, Hidrolik Akışkanlar, Filtre ve Sızdırmazlık Elemanları, Hidrolik devre çizimi ve devrenin okunması, hidrolik devrelerin standart sembollerle gösterimi, örnek devre çizimleri, Pnömatik güç üniteleri; kompresörler, motorlar, silindirler, hava şartlandırıcıları ve iletim elemanları, Pnömatik devre çizimi ve devrenin okunması, pnömatik devrelerin standart sembollerle gösterimi, örnek devre çizimleri, Pnömatik devrelerle Hidrolik devreler arasındaki farklar, Uygulamalar ve örnek tasarımlar.
Seçmeli Ders MEK4009 AKIŞKAN TABANLI MEKATRONİK EYLEYİCİLER 3 0 5
Akışkan tabanlı Mekatronik eyleyicilere giriş, Akışkan tabanlıeyleyicilerin sınıflandırılması, Güç Üniteleri; Pompalar, Motorlar, Silindirler,devre çizimi ve devrenin okunması, Uygulamalar ve örnek tasarımlar.
Seçmeli Ders MEK4011 KONTROL SİSTEM TASARIMI 3 0 5
Kontrol Sistem Tasarımına Genel Bakış, Kök-Yer Eğrisi Yöntemiyle Kontrolcü Tasarımı, Faz İlerlemeli ve Gerilemeli Kontrolcü Tasarımı, Frekans Cevabına Dayalı Kontrolcü Tasarımı, BodeDiagramı ve Çizimi, Nyquist Eğrisi, Nyquist Kararlılık Kriteri, Kararlılık Analizi, Birim Geri Beslemeli Sistemlerin Frekans Cevabı, Frekans Cevabında Faz İlerlemeli ve Gerilemeli Kontrolcü Tasarımı, Dinamik Sistemlerin Durum Uzayında Gösterimi ve Kontrolcü Tasarımı.
Seçmeli Ders MEK4013 MODERN KONTROL SİSTEMLERİ 3 0 5
Sistemlerin Durum Denklemleri, Durum Denklemlerinin Elde Edilmesi, Dürüm denklemlerinin Çözümü, Özdeğer ve özvektör, Kararlılık Analizi, Kanonik Formlar, Jordan Kanonik Formu, Kontrol Edilebilirlik, Erişelebilirlik, Sezilebilirlik, Gözenebilirlik, Kontrol Sistemlerinin Kutup Atama Tasarımı , Gözleyici tabanlı kontrolörler, Servomekanizma problemi.
Seçmeli Ders MEK4015 DİJİTAL KONTROL 3 0 5
Ayrık Zamanlı Sistemlerin Modelleri, Örnekleme ve Sayısallaştırma, z-Dönüşümü, Transfer Fonksiyon Modelleri, Fark Denklemi Modelleri, z-Düzlemi, Geçici Hal Cevabı, Ayrık Doğrusal Sistemlerin Kararlılığı. Örneklenmiş-Veri Sistemleri, Darbe Transfer Fonksiyonu, Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonu, z-düzleminde Kök-Yer, Örnekleme Oranının Değiştirilmesi, Tam Sistem Cevabının Simülasyonu, Ayrık Tasarıma Giriş, Sayısal PID Denetleyici, Diğer Sürekli Sistemlerin Ayrıklaştırılması, Frekans Bölgesinde Ayrıklaştırma, Doğrudan Ayrık Tasarım, Tasarım Örneği. Bilgisayar destekli kontrol, Sistem Modelleme ve Tasarımında Bilgisayar destek Programları (tanıtım ve örnekler).
Seçmeli Ders MEK4017 SİNYAL İŞLEME 3 0 5
Sistem ve işaretlere giriş, genel kavramlar, bilgisayar programlarının (Matlab, Mathcad, Excel, vs.) sistem analizi ve sinyal işlemede kullanımı, Zaman bölgesi analiz yöntemleri, olasılık yoğunluk fonksiyonu, ortalamalar, sistemlerin darbecik cevapları, konvolüsyon, ilişki fonksiyonları, Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, örnekleme ve sayısallaştırma, ADC ve DAC’lar, aynalama (aliasing) ve aynalama-giderici (anti-aliasing) süzgeçler, örnekleyici-tutucular ve çıkışa etkileri, dinamik alan ve kuantalama hataları, Frekans bölgesi analiz yöntemleri, Çizgi spektrumları ve Fourier serileri, Fourier dönüşümü ve spektral yoğunluk fonksiyonları, Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT), Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT), Sürekli ve ayrık zaman sistemlerinin incelenmesi, DSP’li sistemlerin temel yapısı, bilgi toplama ve işleme sistemlerinin esasları, gerçek zamanda bilgi toplama ve işletme, sayısal filtrelerin yapıları ve sayısal filtre tasarımı, pratik DSP‘li sistem tasarımı.
Seçmeli Ders MEK4019 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 3 0 5
Endüstriyel elektronikte kullanılan devre elemanları: röleler, izolasyon elemanları, Endüstriyel elektronikte kullanılan yarıiletken devre elemanları: SCR, MOSFET, IGBT, AC-DC dönüştürücüler, DC-DC dönüştürücüler, DC-AC dönüştürücüler, Güç kaynakları, Endüstriyel elektronik uygulamaları.
Seçmeli Ders MEK4021 DİJİTAL SİSTEM TASARIMI 3 0 5
Sayısal Sistemler Tasarımına Giriş, Bellekler ve Bellek Mimarisi, Programlanabilir Lojik Diziler (PLA), Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA), Programlanabilir Dizi Lojiği, Gösterge Düzenlerinin Tasarımı, Kontrol Lojiği, MUX’larla Tasarım, Senkron Ardışıl Lojik, Asenkron Ardışıl Lojik, Algoritmik Durum Makinaları, Senkron Durum Makina Tasarımı, Durum Makinaları için Alternatif Konfigurasyonlar, Durum Makinalara Karşı Mikroişlemci Tabanlı Sayısal Sistemler, Asenkron Durum Makinaları
Seçmeli Ders MEK4023 JAVA PROGRAMLAMA DİLİ 3 0 5
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalı özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Seçmeli Ders MEK4025 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3 0 5
Güç elektroniğinin tanımı, kapsamı ve uygulama alanları. Güç yarı-iletken anahtarlarının (Diyotlar-Tristörler-Diyaklar-Tiyaklar-BJT-MOSFET-GTO-IGBT-MCT-SIT)karakteristikleri, çalışma ilkeleri, katalog bilgileri. Genel bakış açısıyla temel elektrik devre kavramlarının değerlendirilmesi. 1-3 faz R-RL-RLE yüklü kontrolsüz/kontrollü doğrultucular. Alternatif Akım kıyıcılar. Doğrudan frekans çeviriciler. Doğru Akım kıyıcılar. 1-3 faz eviriciler.
Seçmeli Ders MEK4027 BİYOMEKATRONİK 3 0 5
Hareketi Kaydetme Sistemleri/Biyolojik işaretlerin temeli, EMG, Kuvvet Sensörleri, Tıbbi Görüntüleme ve Animasyon Dahil Olmak Üzere, İnsan ve Hayvan Hareketlerinin Kaydedilmesi Amaçlı Deneysel Teknikler, Kas ve Bağların Mekanik Özellikleri, Kas-İskelet Yapısının Sayısal Analizi, Konunun Sporda, Ortopedide ve Rehabilitasyonda Önemine Yönelik Proje ve Uygulamalar
Seçmeli Ders MEK4029 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ 3 0 5
Kullanılacak Olan Mukavemet Elastisite Ve Yapı Statiği İle İlgili Kavramların Genel Tekrarı, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sonlu Elemanların Rijitlik Matrislerinin Belirlenmesi (Yer Değiştirme Yaklaşımı), Düzlem Şekil Değiştirme Hali, Üç Boyutlu Gerilme Analizi, Basit Elemanların Birleştirilmesi, Eleman Şekil Fonksiyonları, Eleman Matrislerinin Hesabı, Koordinat Dönüşümü.
Seçmeli Ders MEK4031 ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Üretim teknolojilerine giriş, endüstride uygulamada olan geleneksel üretim teknolojileri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, birleştirme ve kaynak teknolojileri, Toz üretim teknolojileri, Hızlı prototipleme, EDM ve lazer ile işleme teknolojileri, mikro elektronik cihazların üretim teknolojileri, ölçme- değerlendirme ve kalite kontrol
Seçmeli Ders MEK4033 MEKANİK TİTREŞİMLER 3 0 5
Kinematik ve Dinamik Problemlerin Tanımı, Mekanik Sistemlerin Matematik Modeli, Makinalarda Kuvvet Analizi, Güç Dengelenmesi (Volan), Rotorlarda Kütle Dengelenmesi, Peryodik Çevrimli Mekanizmaların Kütle Dengelenmesi (Krank-Biyel Mekanizmaları), Bir serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri, serbest ve zorlanmalı titreşimler/sönümlü ve sönümsüz titreşimler.
Seçmeli Ders MEK4035 MEKANİZMA TEKNİĞİ 3 0 5
Grafik Yöntemlerle Konum, Hız ve İvme Analizi, Analitik Mekanizma Analizi, Düzlemsel Mekanizma Tasarımı, Özel Mekanizmalar, Kam Mekanizması Tasarımı, Düz, Helis Dişliler ve Dişli Çarklar, Mekanizmaların Statik - Dinamik Kuvvet Analizi.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders MEK4002 ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ TASARIMI 2 1 5
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
Seçmeli Ders MEK4004 ROBOTİK TASARIM 2 1 5
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
Seçmeli Ders MEK4006 ENDÜSTRİYEL VERİ HABERLEŞMESİ 3 0 5
Endüstriyel veri haberleşmesinin tanıtımı, Endüstriyel veri haberleşmesinde kullanılan bileşenler, Haberleşme protokolleri, Can bus, Fieldbus, Modbus, Profibus, …, PLC lerin haberleştirilmesi, Dağıtık denetim sistemleri (DCS), Gözleyici denetim ve veri edinme sistemleri (SCADA), Kuruluş kaynak planlaması sistemleri (ERP), DCS mimarileri ve üstünlükleri, DCS uygulamaları, Gelecek nesil DCS ve PLC sistemleri
Seçmeli Ders MEK4008 GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ 3 0 5
İnsan Görme Sistemleri, Makine Görme Sistemleri, Görüntü İşleme Teknikleri, İki Boyutlu İşaretler, Görüntü İyileştirme, Görüntü bölütleme, Görüntü Dönüşümleri, Öznitelik Çıkartma, Örüntü Tanıma, Sınıflama, Sıkıştırma Yöntemleri, Dinamik ağlar, Hücresel yapay sinir ağı ve görüntü işleme uygulamaları.
Seçmeli Ders MEK4010 BİLGİSAYAR VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ 3 0 5
Bilgisayarla veri toplama prensipleri, Bilgisayar organizasyonu, Bilgisayarla seri ve paralel veri iletişimi, PCI ve ISA veri yolları, Analog Sayısal Bilgi Dönüşümü, Veri tipleri, Örnekleme Teoremi, Katlanma ve katlanma önleyici filtreler, Sinyal koşullandırma teknikleri ve gürültü önleme teknikleri, DAQ ve hızlı prototipleme kartları, Mikro ve nano teknolojide ölçme ve izleme sistemleri, Örnek uygulamalar.
Seçmeli Ders MEK4012 BİYOELEKTRONİK VE SENSÖRLER 3 0 5
Biosensör kavramının tanıtılması, Biosensör çeşitleri ve sınıflandırılması, Kimyasal sensörler, Optik biosensörler ve optik algılama prensipleri, Elektrokimyasal biosensörler, Potansiyometrikbiosensörler, Amperometrikbiosensörler, İmpedemetrikbiosensörler, Biosensör üretim teknolojileri, Biosensör uygulama örnekleri.
Seçmeli Ders MEK4014 ENDÜSTRİYEL ÖLÇME SİSTEMLERİ 3 0 5
Ölçme ile ilgili temel kavramlar, Ölçme cihazlarının işlevsel tanımları ve performans ölçütleri, Sensörler ve dönüştürücüler, Akım, gerilim ve manyetik alan ölçümü, Hareket ve mesafe ölçümü, Kuvvet, tork ve mil gücü ölçümü, Basınç ve ses ölçümü, Akış ve debi ölçümü, Sıcaklık ve ısı yayılımı ölçümü, İşaret koşullandırma teknikleri, Gürültü önleyici tasarımlar, Mikro ve nanomekatronik ölçme teknikleri
Seçmeli Ders MEK4016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 3 0 5
Bilgisayar Destekli İmalata giriş, Nümerik kontrollütezgahlar ve programlama esasları, CAM da yazılım ve donanım, CAM da takımlandırma, işlem parametrelerinin seçimi ve takım yollarının oluşturulması, Hızlı prototipleme, Tersine mühendislik.
Seçmeli Ders MEK4018 AKILLI MALZEMELER 3 0 5
Dersin İçeriği: Akıllı malzemelerin tanımı ve türleri, Akıllı malzemelerin yapısal uygulamaları, Mekanizmaları, Üretim prosesleri, Akıllı seramik malzemelerin sentezi, Akıllı kompozit malzemeler, Akıllı manyetik malzemeler, Şekil bellekli malzemeler fonksiyonlar, türler ve uygulamalar, Akıllı polimerler, Modelleme ve Örnek çalışmalar.
Seçmeli Ders MEK4020 AKILLI EYLEYİCİLER 3 0 5
Akıllı eyleyicilerin tanıtımı ve temelleri, Akıllı eyleyicilerin kullanım alanları, Manyetik etki ile çalışan akıllı eyleyiciler; doğrusal ve dönel tip eyleyiciler, Elektrostatik etki ile çalışan akıllı eyleyiciler; doğrusal ve dönel tip eyleyiciler, Basınç ve sesle çalışan eyleyiciler (piezoelektrik), Isı ve ısı farkı ile çalışan eyleyiciler (termik eyleyiciler), MR ve ER tipi eyleyiciler, Dielektrikelastomer eyleyiciler, Akıllı eyleyici teknolojisindeki son gelişmeler, Akıllı eyleyici uygulamaları ve örnek tasarımlar.
Seçmeli Ders MEK4022 MİKRO NANOTEKNOLOJİ 3 0 5
Mikro ve nano teknoloji temel kavramlar, İşlevsel Yapıların ve Cihazların Oluşturulmasına Bilimsel ve Mühendislik Yaklaşımı, Mikro nano ölçekte üretim yöntemleri, Kendi Kendine Montaj, Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya Üretim Mantığı, Nano Ölçekli Malzemeler, Karbon Nanotüpler, Nanokristaller, Nano Ölçekli Film ve Kompozitler, Ölçeğe Bağlı Olarak Malzemelerin Özellikleri, Nano ölçekte Karakterizasyon Teknikleri, Geleceğe Bakış, Bionanoteknoloji, Endüstride Nanoteknoloji.
Seçmeli Ders MEK4024 BULANIK MANTIĞA GİRİŞ 3 0 5
Bulanık Matematiği ve Uygulamaları, Bulanık Mantık Kavramları ve Yapıları, Bulanık Sınıflama Yöntemler, Bulanık Kontrolcüler ve Temel Yapıları, Bulanık Kontrolcü Algoritması ve Bir Matematik Modeli, Bulanık Kontrolcülerin Tasarlanması, Bulanık Modellerde Kestirim, Kontrol ve Karar Verme, Kontrol Sistemleri İçin Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Devreler, Endüstriyel Proseslerin Kontrolü, Bulanık Mantık Kontrol Uygulamaları.
Seçmeli Ders MEK4026 ROBOTİĞE GİRİŞ 3 0 5
Giriş, Robotların Sınıflandırılması, Robot Kolu Kinematiği, Katı Cisim Hareketleri ve Homojen Dönüşümler, İleri kinematik denklemlerinin çıkarılması, Ters Kinematik, Yörünge planlaması, Robotların kontrolü. Robotlarda Programlama.
Seçmeli Ders MEK4028 PROSES KONTROL 3 0 5
Süreç Denetimine Giriş, Matematik Modelleme Prensipleri, Süreç Denetimi İçin Modelleme ve Analiz, Geri beslemeli Sistemler, PID Algoritması, Dinamik verimlilik için PID Kontrol ve PID sabitleri ayarı, Kararlılık Analizi ve Denetleyici Ayarları, Geri besleme Kontrol Sistemlerin Verimliliği, Kaskad Denetleyiciler, İleri besleme Kontrol, Tek Çevrimli Kontrol Sistemlerin lineer olmayan Sistemlere Adaptasyonu, Seviye Kontrolü, Tek Değişkenli Model Tahminine dayalı Kontrol.
Seçmeli Ders MEK4030 İŞLETME YÖNETİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 5
Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme. İş Güvenliği Kavram Ve Kurallarının Gelişimi, İş güvenliğinin Dünyadaki Ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi, Kanunlarda İş Güvenliği, İş Kazasının Tanımı Ve Sınıflandırılması, İş Kazalarının Oluşumu, Nedenleri, Türleri, Maliyeti, İş Kazası Analizi, Soruşturması Ve İlgili Mevzuat, Meslek Hastalıkları, İşle İlgili Hastalıklar, Kimyasal Risk Faktörleri, Kimyasalların Kullanımı Ve Riskleri, Kimyasalların Risklerinden Korunma, Fiziksel Risk Faktörleri, Gürültü, Titreşim, Termal Konfor, Aydınlatma, Radyasyon, Basınç, Yanma Ve Yangın Teorisi, Yangın Söndürme Ekipmanları, Elektriksel İş Güvenliği, Kaynak İşlerinde Güvenlik, Kaldırma Araçlarında Güvenlik, Basınçlı Kaplarda Güvenlik, Kazanlarda Güvenlik, Kompresörlerde Güvenlik, Genel Güvenlik Önlemleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar Ve Özellikleri.
Seçmeli Ders MEK4032 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 5
Olasılık ve istatistik temel kavramlarını, olasılık teorisi, ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık yoğunluk ve olasılık dağılım fonksiyonları ve uygulamaları.