GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Yeterli öğretim elemanı bulunması
 2. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve üretken olması
 3. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının bulunması
 4. Mezunların rahatlıkla iş bulması
 5. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilir olması
 6. Çok sayıda uluslar arası bilimsel yayın yapılıyor olması
 7. DPT, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekli pek çok projenin yürütülüyor olması
 8. İngilizce hazırlık sınıfının bulunması ve öğretimin %30 ağırlıklı olarak İngilizce yapılıyor olması
 9. Erasmus programı kapsamında yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci/öğretim elemanı değişimi yapılıyor olması
 10. Eğitim-Öğretimin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli altyapının bulunması

Zayıf Yanlar

 1. Ulusal ve uluslar arası akademik ilişkilerin kuvvetli olmaması
 2. Yurt dışına Erasmus programı kapsamında giden öğrenci/öğretim elemanının az olması
 3. Sanayi-Üniversite işbirliğinin yeterli seviyede olmaması
 4. Mezunlarla sürekli ve düzenli bir iletişimin mevcut olmaması
 5. Meslek örgütleriyle işbirliğinin yeterli seviyede olmaması

Fırsatlar

 1. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyelerinin mevcut olması
 2. Bölüm içerisinde uyumlu çalışma ortamının bulunması
 3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
 4. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

 1. Yeni öğretim üyesi gelmemesi ve mevcutların kurum değiştirmesi
 2. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
 3. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
 4. Bölümü tercih eden öğrenci profilinin düşmesi
 5. Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması
 6. Öğretim elemanlarına sağlanan ekonomik ve sosyal imkanların yeterli olmaması
Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015