Eğitim Amaçları
  1. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda istihdam imkanı bulabilecek nitelikleri veren
  2. Yaşam boyu öğrenme yeteneğini kazandıran
  3. Gelişen teknolojileri takip ederek güncel bir öğretim planı uygulayan
  4. Modern mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilme yeteneği kazandıran
  5. Mekatronik sistemleri tasarlama, analiz etme ve uygulama becerisi veren
  6. Mesleki etik kuralları içselleştiren
  7. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma yeteneği kazandıran
  8. Evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı olarak lisans ve lisans üstü düzeyinde Mekatronik Mühendisliği eğitimi vermektir.
Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015