Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
 1. İşletmecilik alanında bir problemi anlamalı ve yorumlayabilmeli
 2. Bir işletmenin belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek
 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek
 4. Önerilen çözümü savunabilmeli
 5. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli

Genel Yetkinlikler
 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
 3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
 5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
 6. Temel bilgisayar becerileri