Hedefleri
  1. Öğrenciye analitik düşünme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması
  2. İşletme yönetiminin disiplinel kaynaklarının öğretilmesi
  3. Öğrencinin bilimsel ve nesnel düşünme kapasitesinin arttırılması
  4. Öğrencilerin modern ve post modern yönetim bilincini öğretmek ve geliştirmek
  5. Bölüm dersleri hakkında bilgi verme
  6. İşletme yönetimi kavramının teorik temellerini disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek
Son Güncelleme Tarihi:13.12.2015