GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
 1. Geniş öğretim elemanı kadrosunun bulunması
 2. Öğretim elemanlarının genç olması
 3. Her zaman popüler bir program olması
 4. Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 5. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
 6. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
 7. Programın il merkezinde bulunması
 8. Mezun öğrencilerimizin dikey geçiş yapabilecekleri fakültelerin bulunması
 9. Üniversitenin çeGitli birimlerinden sağlanabilecek Öğretim Elemanı desteği
 10. Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması

Zayıf Yanlar
 1. Programa ait mesleki laboratuarın yeterli olmaması
 2. Staj kontrollerinin yeterince yapılamaması
 3. Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeye çıkartılamaması
 4. Çağdaş donanımlı dersliklerin eksikliği
 5. Programa sınavsız geçişin olması nedeniyle gelen öğrencilerin kalitesinin
 6. Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak
 7. Teknolojik araç gereç değişikliklerine gidilememesi

Fırsatlar
 1. Öğretim elemanlarımızın üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans ve doktora yapma
 2. Kurumsal reform çabaları
 3. Program içerisinde kavga ortamının olmaması
 4. Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim ve saygınlık
 5. Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması
 6. Ekonomide ve sanayide meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ara teknik eleman ihtiyacının artması

Tehditler
 1. Öğretim Üyesinin gelmemesi
 2. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
 3. Mali kaynakların yetersizliği
 4. Programa gelen öğrenci kalitesinin düşmesi
 5. Dikey geçiş kontenjanlarının az olmasının öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemesi
 6. Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle laboratuar donanımlarının yenilenmesinde ki güçlükler