Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
  1. İdari işlemleri yerine getirirken uyulması gereken rasyonel hukuk ve yönetim mantalitesine sahip olmalı
  2. Yerel yönetimlerin kentleşme, yönetim bilimi ve siyaset bilimi gibi bilim dalları ile olan bağını kavramış olmalı
  3. Yerel yönetimlerin küreselleşme sürecindeki dönüşümünü ve konumlanışını kavrayabilmek içindönüşümün güncel göstergelerini saptayıp analiz edebilmeli
  4. Yerel yönetimler ile politik merkez arasındaki dinamik ilişkiyi iktidar ilişkileri kavramsal çerçevesini kullanarak analiz edebilmeli
  5. Ulusal düzeyde politik ve kamusal tartışmaları takip ederek yorumlama yeterliliğine sahip olmalı
Genel Yetkinlikler
  1. Yeterli düzeyde mesleki formasyon
  2. Disiplinlerarası düşünebilme becerisi
  3. Teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilme becerisi
  4. Alana ilişkin meseleler üzerinde yorum yapabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:13.12.2015