Hedefleri
  1. Öğrenciye analitik düşünme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması
  2. Yerel yönetimlerin disiplinel kaynaklarının öğretilmesi
  3. Öğrencinin bilimsel ve nesnel düşünme kapasitesinin arttırılması
  4. Öğrencilerde hukuksal ve rasyonel yönetim bilinci geliştirmek
  5. Bölüm dersleri hakkında bilgi verme
  6. Yerel yönetimler kavramının teorik temellerini disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek
Son Güncelleme Tarihi:13.12.2015