GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
 1. Yeterli akademik kadronun bulunması
 2. Öğretim elemanlarının akademik yetkinliğe sahip olması
 3. Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmesi
 4. Bölümün spesifik bir alanda uzman yetiştirmesi itibariyle iş olanaklarının görece iyi oluşu
 5. Takım çalışmasına müsait bir bölüm oluşu
Zayıf Yanlar
 1. Yayın sayısının azlığı
 2. Akademik bilginin yeniden üretiminde rol oynamaması
 3. Yüksek lisans doktora düzeyinde eğitime geçiş olanaklarının bulunmaması
 4. Yerel yönetimler alanındaki AB projeleri ile irtibatın zayıf oluşu
 5. Eğitim süresinin kısalığı nedeniyle verilen formasyonun zorunlu olarak sınırlı oluşu
Fırsatlar
 1. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine geçiş olanağının olması
 2. Uyumlu çalışma ortamının bulunması
 3. Diğer bölümlerle olan disiplinlerarası ilişkinin bölümü entellektüel düzeyde beslemesi
 4. Okulun diğer bölümleri ile iyi iletişim ve saygınlık
Tehditler
 1. Akademik personelin eksilmesi ya da sayısının artmaması
 2. Bölümün standartlarının düşmesi
 3. Bölüme gelen öğrenci sayı ve kalitesinin düşmesi
 4. Akademik personelin ders yüklerinin fazla olması nedeniyle akademik faaliyetin, bilimsel üretimin azalması
Son Güncelleme Tarihi:13.12.2015