Beceri ve Yetkinlikler
Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

İnşaat alanlarıyla ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alanla ilgili teorik, sayısal ve uygulamalı bilgileri yapının inşası aşamasında kullanabilme becerisi
Yapı projelerinin uygulanması, yapı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, çözme becerisi
Yapının inşası ile ilgili iş planlaması yapma, süreci takip etme, denetleme, süreci hızlandrıma becerisi
Yapılara ilişkin mimarî ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilme
Arazi uygulamalarını yapabilme, alanıyla ilgili araç ve gereci kullanabilme ve kullandırabilme becerisi
Malzeme özelliklerini bilme, malzeme ile ilgili deneyleri yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
İhtiyacı olan bilgiye ulaşabilme, kaynakları araştırabilme ve kullanabilme becerisi
Çalışma ekibini kurma, denetimini sağlama, etkin çalışabilme becerisi
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcı olabilme becerisi
Etkin iletişim kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanabilme becerisi
Mesleki etik, sorumluluk bilinci kazanma
Çalışanların sağlığı ve hakları, iş güvenliği ve hukuksal konularda bilgi sahibi olma becerisi
İhtiyacı olan bilgiye erişebilme, kaynakları araştırabilme ve kullanabilme becerisi, yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma, alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilme, girişimci, yenilikçi davranabilme becerisi
Yapı endüstrisindeki diğer mesleki disiplinlerle ilişki kurabilme becerisi
Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
Genel Yetkinlikler

Mesleğe ilişkin temel bilgi,
Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
Öz farkındalığa sahip olmalı
Bir problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli
Önerilen çözümü savunabilmeli
Çözüm yollarını uygulama becerisi
Ülke ve dünya güncel sorunlarını bilme, çözüme katkıda bulunabilme
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015