Hedefleri
Programın Hedefleri
Mimari ve statik projeleri tasarlayıp çizebilme, uygulama projelerini okuyup uygulatabilme
İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilme
Mimari ve betonarme konularında geliştirilmiş paket programları kullanabilme
Yapı malzemelerini tanıma, özelliklerini bilme, yapı malzemelerine ait testleri alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilme, ilgili raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilme
İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilme, yapıyı zemine uygulayabilme, basit ölçüm işlemlerini yapabilme, karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilme
Beton karışım hesaplarını yapabilme
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı ve elle yaparak yaklaşık maliyet hesaplayabilme
Su ve su yapılarının temelini oluşturan bilgileri edinmek ve gerektiğinde uygulayabilme
Karayolu inşaatı konusunda yol alt ve üst yapısı hakkında teorik bilgiye sahip olma
Çelik yapılar ile ilgili yapı elemanlarını (profil, levha vb) tanıyabilme, birleşim detayları hakkında bilgi sahibi olma, projeyi okuyabilme
Zemin özellikleri hakkında bilgi sahibi, zemin deneylerini yapabilme
Büro ve şantiye organizasyonu yapabilme, iş planlarını hazırlayabilme ve yürürlükte olan Kamu İhale Kanununu uygulayabilecek düzeyde teorik bilgiye sahip olma
Çelik yapılar ile ilgili yapı elemanlarını (profil, levha vb) tanıyabilme, birleşim detayları hakkında bilgi sahibi olma, projeyi okuyabilme
Türkçe ve bir yabancı dilde iletişim yeterliliğine sahip olma ve her iki dilde de yapı alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme
Sorumluluk ve iş ahlakına sahip olma.
Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015