Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları


1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında edindiği bilgileri değerlendirir.
2 Yapı malzemelerini kullanır
3 Yapılara ait taşıyıcı sistemlerin çalışmasını açıklar.
4 İnşaat mühendisliği projelerini uygular
5 İnşaat mühendisliği projelerinin tasarımında yardımcı olur.
6 İnşaat mühendisliğine ait paket programları kullanır.
7 İnşaat mühendisliği yapılarının analizinde ve tasarımında yardımcı olur.
8 İnşaat mühendisliğinde yapılan deneylerin ve testleri uygular.
9 Şantiyelerde inşaat teknikeri olarak çalışır
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
11 Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir.
12 Takım çalışmasına uygun olarak çalışır
13 Kendisine verilen sorumlukları ve görevleri zamanında tamamlar.
14 Mesleki etik bilincine sahiptir.
15 Alanındaki gelişmeleri takip eder.
16 Alanında gelişmeleri uygular
17 Mesleğinin gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar ve donanım bilgisine sahiptir.
18 Kendi dilinde ve yabancı dilde meslektaşları ile iletişim kurar.
19 Etkili iletişim tekniklerini kullanarak düşüncelerini ve projelerini etkili şekilde ifade eder.
20 İnsana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümlerinde görev alır.
21 İş sağlığı ve işçi güvenliği konularında şantiyede gerekenleri uygular
Son Güncelleme Tarihi:16.12.2015