Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İKTİSAT (DR)

 • Lisans 2006

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAN1005 MİKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin Mikro Ekonomi konusunda genel ve uygulayıcı bilgiler elde etmesi.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Mikro Ekonomi konusunda genel ve uygulayıcı bilgiler elde etmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN1006 MAKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir. Bu dersin temel amacı makroekonomi teorisine analitik bir bakış açısı getirmektir. Ulusal gelir hesaplamaları, tüketim ve tasarruf teorisi, yatırım harcamaları, enflasyon, işsizlik, ekonomik konjonktür ve ekonomik büyümenin dinamikleri, toplam talep ve toplam arz, para talebi, para ve maliye politikaları, kamu borcu ve bütçe açığı bu derste ele alınan konular arasındadır.

Dersin İçeriği

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir. Bu dersin temel amacı makroekonomi teorisine analitik bir bakış açısı getirmektir. Ulusal gelir hesaplamaları, tüketim ve tasarruf teorisi, yatırım harcamaları, enflasyon, işsizlik, ekonomik konjonktür ve ekonomik büyümenin dinamikleri, toplam talep ve toplam arz, para talebi, para ve maliye politikaları, kamu borcu ve bütçe açığı bu derste ele alınan konular arasındadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN1007 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:İşletmecilik konusunda temel kavramlar ve temel konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak. İşletmeci niteliği kazandırmak.

Dersin İçeriği

İşletmecilik konusunda temel kavramlar ve temel konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak. İşletmeci niteliği kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN1008 İSTATİSTİK

Zorunlu Ders Amaç: 1. İstatistiğin önemini kavrayabilme, istatistiksel düşünebilme. 2.Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme. 3.Merkezi ve değişim ölçümlerini bulabilme 4.Olasılık Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme. 5. Güven aralığını hesaplayabilme 6. Hipotez testlerini yapabilme 7. Korelasyon katsayısını, regresyon ve trend denklemini bulabilme 8. Bir değişkenli varyans analizini yapabilme

Dersin İçeriği

1. İstatistiğin önemini kavrayabilme, istatistiksel düşünebilme. 2.Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme. 3.Merkezi ve değişim ölçümlerini bulabilme 4.Olasılık Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme. 5. Güven aralığını hesaplayabilme 6. Hipotez testlerini yapabilme 7. Korelasyon katsayısını, regresyon ve trend denklemini bulabilme 8. Bir değişkenli varyans analizini yapabilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2015 SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin sermaye piyasası alanı ile ilgili konuları ve sermaye piyasası mevzuatını genel hatlarıyla bilmeleri ve takip edebilmelerini sağlamak,sektörde çalışmaya başladıklarında en azından ilgili temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayarak uygulamaya hazırlamak.

Dersin İçeriği

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin sermaye piyasası alanı ile ilgili konuları ve sermaye piyasası mevzuatını genel hatlarıyla bilmeleri ve takip edebilmelerini sağlamak,sektörde çalışmaya başladıklarında en azından ilgili temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayarak uygulamaya hazırlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2027 BANKA MUHASEBESİ

Zorunlu Ders Amaç:Bankalara ait Muhasebe işlemleri, Bankaların ekonomik hayattaki rolleri ve müşterilerin kredi analizleri ile ilgili uygulamalara yer vermek, Öğrencilerin banka işlemleri ile bu işlemleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları ve banka tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi konusunda bilgi ve beceri düzeylerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Bankalara ait Muhasebe işlemleri, Bankaların ekonomik hayattaki rolleri ve müşterilerin kredi analizleri ile ilgili uygulamalara yer vermek, Öğrencilerin banka işlemleri ile bu işlemleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları ve banka tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi konusunda bilgi ve beceri düzeylerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

NMU1003 MİKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin Mikro Ekonomi konusunda genel ve uygulayıcı bilgiler elde etmesi.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Mikro Ekonomi konusunda genel ve uygulayıcı bilgiler elde etmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

NMU1014 MAKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin makro ekonomi hakkında genel ve uygulanabilir bilgiler elde etmesi.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin makro ekonomi hakkında genel ve uygulanabilir bilgiler elde etmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

NMU2028 BANKA MUHASEBESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL4013 DIŞ TİCARET FİNANSI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL4014 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Testing the Hypothesis of J Curve for Turkish Economy

YILMAZ SÜREYYA,ÖZAYTÜRK İBRAHİM,ÖZAYTÜRK GÜRÇEM (Dergi:Chinese Business Review), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:JIFACTOR (JIF: 0.5) | Cilt:16 | Sayı:9 | DOI:10.17265/1537-1506/2017.09.001 | ISSN:1537-1506


 • Adres:
 • Tel:0 388 211 2955
 • Email: