Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  PROFESÖR

 • 2013 / ...

  DOÇENT

 • 2010 / 2013

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1996 / 2006

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  Saldırganlığı önlemeye yönelik psiko-eğitim programlarının lise öğrencilerindeki etkisinin incelenmesi

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)

 • Yüksek Lisans 1998

  Niğde ilindeki öğretmenlerin okul tahripçiliğine karşı ideolojik yönelimleri

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1981

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ , EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BED2012 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EGZ0008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:Ders kapsamında yapılacak etkinlikler ile psikolojik danışman adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında yapılacak etkinlikler ile psikolojik danışman adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

EĞB7013 ÖĞRENME KURAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞB7014 KAPSAMLI PDR PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FBO1014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FBO4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FOR1003 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1009 SINIF YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1015 REHBERLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1031 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ1018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ2020 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ4011 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

RES1010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RES4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD1005 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD1008 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD1012 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2001 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAYA GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2002 TEST DIŞI TEKNİKLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD2003 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2004 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD2005 OKULLARDA GÖZLEM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD2007 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD2008 SOSYAL PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3001 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD3002 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

RPD3003 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3004 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında program geliştirme sürecini; İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma programlarının yapısını anlamasını ve psikoeğitim programı geliştirme, ihtiyaca yönelik etkinlik geliştirme-seçme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında program geliştirme sürecini; İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma programlarının yapısını anlamasını ve psikoeğitim programı geliştirme, ihtiyaca yönelik etkinlik geliştirme-seçme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3005 KİŞİLİK KURAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin kişilik kuramlarının temel kavramlarını ve öğelerini tanımalarını, farklı kişilik kuramlarını kavramalarını, kişilikleri ve kişilik gelişimini farklı kuramlar çerçevesinde yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin kişilik kuramlarının temel kavramlarını ve öğelerini tanımalarını, farklı kişilik kuramlarını kavramalarını, kişilikleri ve kişilik gelişimini farklı kuramlar çerçevesinde yorumlamalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3008 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD3019 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD4001 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

RPD4002 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

RPD4003 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin süpervizyon altında gerçek danışanlarla psikolojik danışma yaparak psikolojik danışma sürecini yaşantısal olarak kavramalarını ve psikolojik danışma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin süpervizyon altında gerçek danışanlarla psikolojik danışma yaparak psikolojik danışma sürecini yaşantısal olarak kavramalarını ve psikolojik danışma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4004 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilere, ilk ve ortaöğretim kurumlarında süpervizyon eşliğinde psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini yürütme deneyimi sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilere, ilk ve ortaöğretim kurumlarında süpervizyon eşliğinde psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini yürütme deneyimi sağlamaktır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4005 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların ana özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi ve beceri kazanmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların ana özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi ve beceri kazanmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4006 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları, etik sorunları, etiğe uygun karar verme ve ülkemizde psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları, etik sorunları, etiğe uygun karar verme ve ülkemizde psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4008 KURUM DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4022 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD4023 YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD4024 ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin güncel araştırmalara ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektedir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin güncel araştırmalara ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6009 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı öğrencilerin; bireyle psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, bireyle psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri bireyle psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, danışana uygun psikolojik danışma müdahalelerinde bulunabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilerin; bireyle psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, bireyle psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri bireyle psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, danışana uygun psikolojik danışma müdahalelerinde bulunabilmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6103 SÜREÇ VE SONUÇ ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojik danışma süreci ve sonucu ile ilgili yapılan araştırmalar temelinde psikolojik danışma sürecine ve sonuca etki eden danışan ve psikolojik danışman değişkenlerine ilişkin bir anlayışa sahip olmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojik danışma süreci ve sonucu ile ilgili yapılan araştırmalar temelinde psikolojik danışma sürecine ve sonuca etki eden danışan ve psikolojik danışman değişkenlerine ilişkin bir anlayışa sahip olmasıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6106 ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

Seçmeli Ders Amaç:Önleyici psikolojik danışma anlayışını geliştirme

Dersin İçeriği

Önleyici psikolojik danışma anlayışını geliştirme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6108 İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel tekniklere hakim olma ve bilgisayar uygulamalarını yapabilme

Dersin İçeriği

Tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel tekniklere hakim olma ve bilgisayar uygulamalarını yapabilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPS0009 ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Seçmeli Ders Amaç:RPD'nin önleyici misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önleme kuramları, risk ve koruyucu etmenler, temel yaşam becerileri ve pozitif genç gelişimi programları; şiddet-zorbalık, cinsel istismar, teknoloji ve madde kötüye kullanımı, intihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri ve raporların hazırlanması.

Dersin İçeriği

RPD'nin önleyici misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önleme kuramları, risk ve koruyucu etmenler, temel yaşam becerileri ve pozitif genç gelişimi programları; şiddet-zorbalık, cinsel istismar, teknoloji ve madde kötüye kullanımı, intihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri ve raporların hazırlanması.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPS0018 AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPS0031 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPZ2002 KİŞİLİK KURAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin kişilik kuramlarının temel kavramlarını ve öğelerini tanımalarını, farklı kişilik kuramlarını kavramalarını, kişilikleri ve kişilik gelişimini farklı kuramlar çerçevesinde yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin kişilik kuramlarının temel kavramlarını ve öğelerini tanımalarını, farklı kişilik kuramlarını kavramalarını, kişilikleri ve kişilik gelişimini farklı kuramlar çerçevesinde yorumlamalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3003 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

Dersin İçeriği

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3007 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3007 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders öğrencilere temel psikolojik danışma kuramları ve bu kuramların temel uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kendi bireysel psikolojik danışma tarz ve kuramlarını seçme ve geliştirme sürecine vurgu yapılmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere temel psikolojik danışma kuramları ve bu kuramların temel uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kendi bireysel psikolojik danışma tarz ve kuramlarını seçme ve geliştirme sürecine vurgu yapılmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

SBO2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBO2030 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO2034 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO4010 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR1012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TUR4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Akademisyenler İçin Cam Tavan Engelleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

YAVUZER YASEMİN,ÖZKAN RECEP (Dergi:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:40 | DOI:https://doi.org/10.30794/pausbed.647791 | ISSN:1308-2922

Turkish Young-Old Adults’ Self-Perceptions of Aging.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Ageing International), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1007/s12126-020-09381-y | ISSN:0163-5158

Associations between popularity and aggression in Turkish early adolescents.

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP (Dergi:Current Psychology), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1007/s12144-019-00515-3 | ISSN:1936-4733

Beliren yetişkinlikte saldırganlık: kişisel ve ailesel risk faktörleri.

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:15 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1306-7850

Kız ergenlerin anne-baba-ergen arasındaki çatışma durumlarına ve ebeveyn tepkilerine ilişkin görüşleri

YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:50 | DOI: | ISSN:1302-8944

Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults

YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Psychological Reports), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:122 | Sayı:4 | DOI:10.1177/0033294118784866 | ISSN:0033-2941

Relationship between University Students’xx Perceived Social Support and Depression Levels: Mediating Effects of Problem-Solving Skills

YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL GÖKAY (Dergi:HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI:10.16986/HUJE.2017027085 | ISSN:2536-4758

Irrational Beliefs in Romantic Relationships as the Predictor of Aggression in Emerging Adulthood

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI:10.11114/jets.v6i3.2884 | ISSN:2324-8068

Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı

ŞEKER GÜRCAN,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost, | Cilt:13 | Sayı:3 | DOI:10.17860/mersinefd.299266 | ISSN:1306-7850

Validity and reliability study of Turkish version of the Self Theory Scale

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,POLAT DEMİR BETÜL (Dergi:Anatolian Journal of Psychiatry), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:18 | Sayı:2 | DOI:10.5455/apd.225786 | ISSN:1302-6631

L İSE VE ÜN İVERS İTE Ö ĞRENC İLERİ İÇİN KAR YA SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:8 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:1309-1387

Investigation of Employees Sources of Stress According to Demographic Variables by Controlling Type A Personality Scores

YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,Koyuncu Seçkin Can (Dergi:TED EĞİTİM VE BİLİM), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:40 | Sayı:179 | DOI: 10.15390/EB.2015.1613 | ISSN:1300-1337

Investigating the Relationship between Self Handicapping Tendencies Self Esteem and Cognitive Distortions

YAVUZER YASEMİN (Dergi:Educational Sciences: Theory & Practice), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:15 | Sayı:4 | DOI:10.12738/estp.2015.4.2434 | ISSN:13030485

Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri

SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO | Cilt:7 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:

Sağlık çalışanlarında iş yerinde mobbing ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide depresyonun aracı rolü

YAVUZER YASEMİN,ÇİVİLİDAĞ AYDIN (Dergi:Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ScopeMed,PsychINFO | Cilt:27 | Sayı:2 | DOI:10.5350/DAJPN2014270203 | ISSN:10188681

The Role of Peer Pressure Automatic Thoughts and Self Esteem on Adolescents Aggression

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,ÇİVİLİDAĞ AYDIN,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Eurasian Journal of Educational Research), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt: | Sayı:54 | DOI: | ISSN:1302-597X

Turkish women Those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN (Dergi:European Scientific Journal), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, Prequest, Index Copernicus, Doaj, The Asian Education Index | Cilt:9 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

School psychological counselors perceptions about child abuse and negligence A case study in Turkey

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Journal of Psychological and Educational Research), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, Proquest, Scopus, Index Copernicus International | Cilt:21 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Ergenlerde saldırganlık ve sosyometrik popülerlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi

YAVUZER YASEMİN (Dergi:Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:13 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Mediation Role of Anger in Relationship Between Automatic Thoughts and Physical Aggressiveness in Adolescents

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP (Dergi:Turkish Journal of Psychiatry), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:24 | Sayı: | DOI:10.5080/u6958 | ISSN:1300-2163

Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi Nicel ve nitel bir çalışma

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:28 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Teachers responsibilities in preventing school violence A case study in Turkey

YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Educational Research and Reviews), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt:7 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:

Effect of creative drama-based group guidance on male- adolescents’ conflict resolution skills.

YAVUZER YASEMİN (Dergi:Eurasian Journal of Educational Research), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:12 | Sayı:47 | DOI: | ISSN:

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndexi | Cilt:12 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:

Eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, ULAKBİM, DOAJ | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Okullarda saldırganlık/şiddet: Okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri.

YAVUZER YASEMİN (Dergi:Milli Eğitim Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:40 | Sayı:192 | DOI: | ISSN:

Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi.

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP (Dergi:E-Journal of New World Sciences Academy), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Yaratıcı drama temelli grup rehberliği ve bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin kaygı düzeylerine etkileri.

Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu, Ayhan Dikici (Dergi:E-Journal of New World Sciences Academy), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi.

KAHYAOĞLU HÜLYA,YAVUZER YASEMİN,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR (Dergi:Türk Eğitim Bilimleri Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Saldırganlığı önlemeye yönelik psiko-eğitim programının lise öğrencilerindeki saldırganlığı azaltmaya etkisi

ÜRE ÖMER,YAVUZER YASEMİN (Dergi:S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM , DOAJ, MLA, EBSCO | Cilt:14 | Sayı:24 | DOI: | ISSN:

Yaratıcı drama temelli mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarına etkisi

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Eğitim Bilimleri ve Uygulama-Educational Science & Practice), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Academic Abstracts FullTEXT, Academic Search Premier, Australia Reference Centre, Canadian Reference Centre, Contents Pages in Education, Distance Learning Collection, EBSCOhost, Educational Research Abstracts, Humanities Source, MasterFILE Premier, Psychology and Behavioral Sciences Collection | Cilt:8 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Teachers’ perceptions about school violence in one Turkish city.

YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,DİKİCİ AYHAN (Dergi:Journal of School Violence), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt:8 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Creative Drama Course in College of Education: Study of Content Analysis.

Ayhan Dikici, Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu (Dergi:Essays in Education), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Education Index | Cilt:7 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:

A creative drama in Turkey about Mevlana philosophy.

YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,GÜNDOĞDU REZZAN (Dergi:Research in Drama Education), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:British Education Index | Cilt:13 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Sınıf öğretmenliği mezunlarının öğretmen yetiştirme programlarından yararlanma düzeylerine ilişkin görüşleri

YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,ÇALIŞKAN MUSTAFA,Hidayet Aytekin (Dergi:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim | Cilt:3 | Sayı:32 | DOI: | ISSN:

Eğitim fakültesi mezunlarının eğitim bilimleri derslerine ilişkin görüşleri

Ayhan Dikici, Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu (Dergi:Milli Eğitim Dergisi), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim | Cilt:35 | Sayı:172 | DOI: | ISSN:

The Effects of Cooperative Learning on the Abilities of Pre-Service Art Teacher Candidates to Lesson Planning in Turkey

DİKİCİ AYHAN,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Australian Journal of Teacher Education), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Australian Education Index and ERIC | Cilt:31 | Sayı:2 | DOI:10.14221/ajte.2006v31n2.4 | ISSN:1835517X

Öğretmen Adaylarının İlöğretim 5.sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Ünitelere İlişkin Bilgi Düzeyleri

KAHYAOĞLU HÜLYA,YAVUZER YASEMİN (Dergi:İlköğretim Online), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour EBSCO and Ulakbim | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1305-3515

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme

YAVUZER YASEMİN,KOÇ MUSTAFA (Dergi:N.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi), 2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Beliren yetişkinlikte yalnızlık, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiler.

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Examination of the perceptions of young-old adults about themselves and old age.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examination of married individuals’ couple relationships through genogram.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcıları olarak yetişkin bağlanma stilleri ve yalnızlık

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin incelenmesi: Boylamsal bir araştırma.

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcısı olarak romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar.

GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Anne-baba-ergen üçgeninde çatışma çözme davranışı.

YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlk yetişkinlik döneminde saldırganlık.

KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Investigation of self actualization levels of counselors candidates a longitudinal study

YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak akademik kontrol odağı.

Gürcan Şeker,YAVUZER YASEMİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examining the Relationships between Aggression and Perceived Popularity among Adolescents

Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Women: Those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence.

Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ve psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi

Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Okul psikolojik danışmanlarının çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Eğitim fakültelerinde yardımcı doçent olarak çalışan akademisyenlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi.

Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi

Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Geçmişten günümüze kişilik kuramları

YAVUZER YASEMİN, 2020
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-625-402-048-3

Bireyi tanımada test dışı teknikler

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Tüm yönleriyle bağımlılık

YAVUZER YASEMİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-815-4

Psikolojik testler: İlkeler, uygulama ve tanıtım

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-809-3

Psikolojik testler: İlkeler, uygulama ve tanıtım

YAVUZER YASEMİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-809-3

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

YAVUZER YASEMİN,karahan tevfik fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,YILMAZ MEHMET TAKİ,DURMUŞ EMİNE,DENİZ MEHMET ENGİN,GENÇDOĞAN BAŞARAN,HAMARTA ERDAL,AKBAĞ MÜGE,ERÖZKAN ATILGAN,GÜLAÇTI FİKRET,BOZGEYİKLİ HASAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-241-049-3

psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-313-5

Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları.

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-313-5

Bireyi tanımada test dışı teknikler

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN, 2018
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-320-083-3

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

YAVUZER YASEMİN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-049-3

Depression

YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP, 2017
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-953-51-3059-8

Grupla Psikolojik danışma ve Rehberlik Programları II

YAVUZER YASEMİN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4282-82-1

Yaşlılarda Çatışma ve Stress Yönetimi-I

YAVUZER YASEMİN, 2017
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-975-06-1875-8

Kayıp ve yas için danışmanlık becerileri,

YAVUZER YASEMİN, 2017
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-320-687-3

Bireyi tanımada test dışı teknikler

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-320-083-3

Yaşlilarda Çatişma ve Stress Yönetimi-I

YAVUZER YASEMİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-975-06-1875-8

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

YAVUZER YASEMİN,SALI GÜNEŞ, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Psikolojik danışma ve rehberlik

YAVUZER YASEMİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Bireyi tanımada test dışı teknikler

KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN, 2015
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

YAVUZER YASEMİN, 2015
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

YAVUZER YASEMİN,SALI GÜNEŞ, 2015
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-318-012-8

Eğitim Psikolojisi

YAVUZER YASEMİN, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4454-90-7

Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II

YAVUZER YASEMİN, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4282-82-1

Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar

YAVUZER YASEMİN, 2011
Kitap Kitap Türü:Kitap Çevirisi | ISBN:978-605-133-177-5

Eğitim psikolojisi gelişim ve öğrenme

YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA, 2006
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Sınıf Yönetimi

YAVUZER YASEMİN, 2003
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:975-8436-26-0

Gelişim ve Öğrenme

KOÇ MUSTAFA,YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA, 2001
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:975-591-296-7

Gelişim ve öğrenme psikolojisi

YAVUZER YASEMİN,DEMİR ZEKERİYA,ÇALIŞKAN MUSTAFA, 2000
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

 • image
  Avrupa Birliği 2014 - 2016

  Proje Konumu:Danışman

  United Europe for Youth

  Proje Konusu:Eğitim öğretim hayatına adaptasyon sorunu yaşayan gençlerin sosyal öğrenme faaliyetleri kapsamında akran rehberliği yoluyla yardım etmektir.


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2012 - 2012

  Proje Konumu:Eğitmen

  Öğrenmeyi Öğretme II Yaz Okulu, Bilim danışmanlığı Eğitimi

  Proje Konusu:Bilişsel öğrenme


 • image
  Yüksek Lisans 2013   REFİK YAVUZ   Devam Ediyor

  İlköğretim Sınıf Öğretmenleri, Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Psikolojik Danışmanların Kaynaştırmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   FİLİZ YAMAN   Devam Ediyor

  İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencileri Arasındaki Akran Zorbalığının Cinsiyet ve Algılanan Akademik Başarı Durumuna Göre İncelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 4368
 • Email: