Genel BilgiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2009 - 2010 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz akademik kadrosu 5 Öğretim elemanından oluşmaktadır.
Programda, önlisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Programlama Temelleri, Web Tasarımının Temelleri, Ofis Yazılımları, Sayısal Tasarım, Bilgisayar Donanımı, İnternet Programcılığı-I, Grafik Animasyon, Veri Yapıları ve Programlama ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, İnternet Programcılığı-II, Nesne Tabanlı Programlama, Görsel Programlama, Sistem Analizi ve Tasarımı gibi zorunlu dersleri ve ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan Bilgisayar Teknikeri olarak mezun olurlar.

Amaç ve Hedefler 
 
Amaç:

Bölümümüz kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere mesleki açıdan donanımlı, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri alanlarda bilgi-beceri sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yazılım paketleri ile desteklenen dersler, laboratuar imkanlarımız ile öğrencilerin dersleri uygulamalı olarak pekiştirme imkanı sağlanmaktadır.
Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi, kamu ya da özel kuruluşların; bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde çalışabilirler.

Hedef:

Bölümümüz teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirmektir.
Bu genel hedeflerin yanında Bilgisayar Programcılığı programı emniyet ve iş güvenliği oluşturarak, bunları aynı seviyede ekibine aktarabilen, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde bilgisayar kullanabilen, teknik çizimleri ve mesleki şemaları okuyarak yorumlayabilen, üst birimlerden aldığı talimatları anlayabilen, yorumlayabilen, alt birimlere aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, ileri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapabilen ve alt birimlere aktarabilen, takım çalışması yapabilen, sorumluluk ve risk alabilen, sözlü-yazılı ve teknik iletişim kurabilen, karar verebilen, ihtiyaç analizi yapabilen, problem çözebilen, rapor yazabilen, kendi işini kurabilen, ekipmanları kullanabilen, bakım ve onarımını yapabilen, kayıtları tutabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca; bölümümüz, toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece :
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları  

Türk öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.  Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim:  

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ’nde kayıtlı programındakiler ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili  

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni teknolojik gelişmelere de kolayca uyarlanması sağlanmıştır.
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 5 – Mühendislik, Üretim ve Yapı
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 21, Alt Categorisi: 214 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bilgisayar Programcılığı Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler :

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Ödev
Proje Hazırlama
Staj
Teknik Gezi
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bu bölümden mezun olanlar BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest Bilgisayar Programcılığı Teknikeri olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumlarda, tekniker olarak da çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler  

Bilgisayar Programcılığı Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları  

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca Ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi  

Bilgisayar Programcılığı Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

· Ara Sınav
· Genel Sınavı
· Telafi Sınavı
· Ödev Değerlendirme
· Bilgisayarla Sunum Yapma
· Uygulama

Sınavlar:

Öğrencilerin, Bilgisayar Programcılığı Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları  

Bir öğrencinin Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023