Hedefleri
  1. Öğrenciye temel algoritma yazma yeteneği kazandırılması
  2. Öğrenciye ileri düzey programcılık bilgilerinin kazandırılması
  3. Tasarım yeteneğinin kazandırılması
  4. Öğrencinin bir sistemin tüm parçalarını tanıması ve sistemi tasarlayıp değerlendirmesi
  5. Çoklu erişime uygun bir sistemi tasarlayıp yönetme yeteneğinin kazandırılması
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023