Bölüm KuruluGÖREV UNVAN / AD-SOYAD E-MAIL
1 Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neslihan KILAR neslihankilar@ohu.edu.tr   
2
Bölüm Başkan YardımcısıÖğr. Gör. Harun TEKİN
htekin@ohu.edu.tr 
3Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma BARKUŞ 
fatmabarkus@ohu.edu.tr 
4 Üye Öğr. Gör. Mustafa MUTLU
mmutlu@ohu.edu.tr  
5ÜyeÖğr. Gör. Muhammed Abdulhamid KARABIYIK
abdulhamidkarabiyik@ohu.edu.tr Son Güncelleme Tarihi:07.03.2024