Program Çıktıları
 1. Problem çözümü algoritma ve akış şemaları oluşturup, programlar yazar.
 2. Görsel, nesne tabanlı programlama dillerini kullanarak görsel programlar yazar.
 3. Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tesbit ve çözüm becerisi kazanır.
 4. Program yazımında kullanılan editör ve derleyicileri kurar, yönetir.
 5. Kullanıcı ve sunucu taraflı web sayfaları yapar.
 6. Ağlar hakkında genel bilgiye sahip olur, her türlü bilgisayar ağını kurar, yönetir.
 7. Problem tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analiz etmesini bilir.
 8. Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlar, geliştirir ve uygulamak için multimedya yazılım programlarını kullanır.
 9. Programlama dilleri ile bilgisayara bağlı cihazları kontrol eder ve kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kurar, yönetir. 
 10. Matematiksel düşünceye yönelik temel becerileri kazanır ve alanında uygular.
 11. Temel ofis yazılımlarını ve bilgisayar yardımıyla tasarım yazılımlarını kullanır.
 12. Yazılı ve sözlü genel ve teknik iletişim kurallarını ve etkin iletişim becerilerini bilir.
 13. Mesleği ile ilgili yeterli olacak düzeyde temel ve mesleki yabancı dili bilir.
 14. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili birey olur.
 15. Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin bir şekilde kullanır.
Son Güncelleme Tarihi:16.11.2023