GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Programda kadrolu 1 Profesör, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
 2. Öğretim elemanlarının genç, dinamik olması ve saha deneyimlerinin bulunması
 3. Laboratuvar imkanlarının bulunması, ilçe merkezi, çevre kasaba köylerde çok sayıda hayvanın bulunması ve modern hayvancılık işletmelerin yer alması 
 4. Belirtilen işletmelerde rahat uygulama yapabilme imkanlarının olması 
 5. Kamu ve özel sektörde işe girebilme 
 6. İstenildiğinde Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü ile Ziraat Fakültelerine devam edebilme 
 7. Kamu ve özel sektörde, hayvancılık işletme ve ilgili alanlarda yarışabilecek, farklı yüksek eğitim almış başka ara elemanın olmaması 

Zayıf Yanlar

 1. Öğrencinin mesleki bilincine varamadığı takdirde oluşturabileceği olumsuzluklar

Fırsatlar

 1. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında eğitim alan tek ara eleman meslek grubunu oluşturmaları nedeniyle iş alanında geniş bir fırsata sahiptirler
 2. İstenildiğinde Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Biyoteknoloji Bölümü ile Ziraat Fakültelerine devam edebilme ve alanında uzmanlaşma 
 3. Yukarıdaki 2 nedenden dolayı geniş bir iş fırsatına sahiptirler
 4. Üniversite ve okulun sağladığı imkanlar, öğretim üyesi ve görevlisi kadrosu nedeniyle oldukça güçlü bir yapıya sahip olması, öğrencilerin de okulu tercih ederek gelmeleri 

Tehditler

 1. Eğitimde sürekli yapılan değişiklikler
 2. Mezuniyet sonrası çalışma yaşamındaki yasal yetkinin açık ve geniş olmaması 
 3. Meslek okulları, öğrencisi ve iş alanıyla ilgili gerçek olmayan olumsuz düşünceler
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020