Yayınlar

Prof. Dr. Bilge KARATEPE

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Seroprevalance of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in the Nigde Province of Turkey, Indian Veterinary Journal, 81: 974-976 (2004).

Karatepe, M., Babür, C., Karatepe, B., Kılıç, S., Çakır, M., Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Anatolian Ground Squirrels, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae) from Nigde, Turkey. Revue de Medecine Veterinaire 155 (11) : 530-532 (2004).

Karatepe, M., Karatepe, B., Düzgün, A., Çiçek, H., Ovine Babesiosis in the Amasya Province, Turkey, Indian Veterinary Journal, 82 : 248-250 (2005).

Akyol, E., Yeninar, H., Karatepe, M., Karatepe, B., Özkök, D., Effects of queen ages on Varroa (Varroa destructor) infestation level in honey bee (Apis mellifera caucasica) colonies and colony performance, Italian Journal of Animal Science, 6: 143-149 (2007).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Kılıç, S., Dündar, B., Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies and intestinal parasites in stray cats from Nigde, Turkey. Italian Journal of Animal Science, 7: 113-118 (2008).  

Karatepe, M., Karatepe, B., Hypodermosis in cattle slaughtered in Nigde province, Turkey. Tropical Animal Health and Production, 40: 383-386 (2008).  

Kılıç, S., Komiya, T., Çelebi, B., Aydın, N., Saito, J., Toriniwa, H., Karatepe, B., Babür, C., Seroprevalence of Coxiella burnetii in Stray Cats in Central Anatolia Region. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32: 483-486 (2008).   

Sari, B., Karatepe, B., Karatepe, M., Kara, M., Parasites of domestic (Columba livia domestica) and wild (Columba livia livia) pigeons in Niğde, Turkey. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 52: 551-554 (2008).  

Babür, C., Karatepe, B., Kılıç, S., Karatepe, M., Ergün, G., A note on seroprevalence of Toxoplasma gondii in turkeys, Indian Veterinary Journal, 85: 994 (2008).

Karatepe, B., Karatepe, M., Çakmak, A., Karaer, Z., Ergün, G., Investigation of seroprevalence of Theileria equi and Babesia caballi in horses in Nigde province, Turkey. Tropical Animal Health and Production, 41: 109-113 (2009).

Çiçek, H., Karatepe, M., Karatepe, B., Çakır, M., Eser, M., Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56: 147-148 (2009

Çiçek, H., Karatepe, M., Karatepe, B., Çakır M., Eser, M., Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57: 143-144 (2010).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe M., Kılıç, S., Seroprevalence of toxoplasmosis in horses in Niğde province of Turkey, Tropical Animal Health and Production, 42: 385-389 (2010). 

Karatepe, M., Karatepe, B., Niğde Yöresinde Atlarda Neospora spp. Seroprevalansının Araştırılması, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (Suppl-A): A39-A42, (2012).  

Karatepe, M., Simsek, S., Karatepe, B., Cayvaz, M., Sevgili, M., Balkaya, I., Seroprevalence of Hypodermosis in Cattle in Nigde Province of Turkey by Comparison of Commercial and Indirect-ELISA Methods, Israel Journal of Veterinary Medicine, 68: 38-42 (2013).

Karatepe, B., Karatepe, M., Güler, S., Epidemiology of Oestrus ovis L. infestation in sheep in Nigde province, Turkey. Revue de Medecine Veterinaire, 165 (7-8): 225-230 (2014).

Karatepe, B., Karatepe, M. Seroprevalence of Neospora caninum in Cattle in Nigde Province, Turkey. Israel Journal of Veterinary Medicine, 71 (1) :39-42 (2016).

Karatepe, M., Dik, B., Karatepe, B. Chewing lice species (Phthiraptera) found on a European Shag (Phalacrocorax aristotelis) in Turkey: new records of a genus and two species for the Turkish fauna of Phthiraptera. Turkish Journal of Zoology, 41: 576-582 (2017).

Karatepe B., Aksoy S., Karatepe M. Investigation of Wolbachia spp. and Spiroplasma spp. in Phlebotomus species by molecular methods. Scientific Reports, 8:10616 (2018).

Karatepe B., Özübek S., Karatepe M., Aktaş M. Detection of Theileria and Babesia species in sheep and goats by microscopy and molecular methods in Nigde province, Turkey. Revue de Medecine Veterinaire, 170 (7-9): 136-143 (2019).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Karatepe M., Karatepe B. Peynir Akarları, Kontrol Yöntemleri ve Tıbbi Önemi. II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 13-14 Aralık 2017, Antalya (2017).

Karatepe, B., Karatepe, M. Sığırlarda infertiliteye neden olan protozoon hastalıklar. II. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi, 26-29 Nisan 2018, Bafra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2018).

Babür C., Karatepe B., Kılıç S., Karatepe M., Ergün G. A note on seroprevalence of Toxoplasma gondii in turkeys. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, 9-12 May 2018 -Niğde, Turkey (2018).

Karatepe M., Karatepe B. Protozoan infections causing infertility in sheep and goats. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), 12-15 July, 2018, Nevşehir, Turkey (2018).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karatepe, B., Niğde Yöresinde Tropikal Theileriosis’in Aşılama Sonrası Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25 (3) : 265-272 (2001).

Karatepe, M., Babür, C., Karatepe, B.,Gümüşhacıköy (Amasya) Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Boya Testi ile Seroprevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25 (2) : 110-112 (2001).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M.,Amasya Yöresi Sığırlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 12 (1-2) : 8-11 (2001).

Karatepe, M., Karatepe, B., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Babesia ovis’in Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27 (1) : 18-20 (2003).

Karatepe, B., Karatepe, M., Nalbantoğlu, S., Karaer, Z., Çakmak, A.,Niğde Yöresinde Sığırlarda Babesiosisin Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27 (4) : 243-246 (2003).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 14 (1-2) : 18-21 (2003).

Karatepe, M., Yağcı, Ş., Karatepe, B., Karaer, Z., Sığır kesim artıkları üzerinde gelişmelerini sürdüren myiasis sinekleri.Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (4): 271-274 (2005).

Dik, B., Karatepe, M., Karatepe, B., Yağcı, Ş., Niğde yöresi Culicoides Latr, 1809 (Diptera : Ceratopogonidae) Türleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (2) : 121-124 (2006).

Akyol, E., Karatepe, B., Karatepe, M., Karaer, Z., Development and Control of the Varroa (Varroa destructor) in Honey Bee (Apis mellifera) Colonies and Effects on the Colony Productivity. Uludağ Arıcılık Dergisi, 6 (4) : 149-154 (2006).

Karatepe, M., S. Kılıç, B. Karatepe ve C. Babür, “Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Domestic (Columba livia domestica) and Wild (Columba livia livia) Pigeons in Niğde region, Turkey,” Türkiye Parazitoloji Dergisi, 35 (1) : 23-26 (2011).  

Karatepe, M., Bağcı, C., Karatepe, B., Şenel, T., Karadere, A. Niğde’de Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. GIDA 42 (4): 431-436 (2017).   

Çakmak, ÖD., Karatepe, B. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep from Nevşehir Province in Turkey. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 41: 148-51 (2017).

Kılıç, S., Karatepe, M., Babür, C., Karatepe B. Niğde Yöresinde Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Kocatepe Vet J, 10 (3): 129-133 (2017).

Karatepe B., Karatepe M. Niğde Yöresi Güvercinlerinde (Columba livia) Kan Protozooonlarının Yaygınlığı, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 42(4): 258-61 (2018).

Karadere A., Karatepe B. Research on Occurrence of Mites in Cheese Consumed in Mamak District of Ankara Province, Kocatepe Vet J 12(3):  (2019).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Karatepe, B., Karatepe, M., Nalbantoğlu, S., Karaer, Z., Çakmak, A., Niğde Yöresinde Sığırlarda Tropikal Theileriosis’in Prevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas (1999).

Karatepe, M., Karatepe, B., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Babesia ovis’in Prevalansı.11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas (1999).

Karatepe, B., Karatepe, M., Nalbantoğlu, S., Karaer, Z., Çakmak, A., Niğde Yöresinde Sığırlarda Babesiosisin Prevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas (1999).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas (1999).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii’nin Sabin- Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas (1999).

Sayın, F., Dinçer, Ş., Karaer, Z., Çakmak, A., Nalbantoğlu, S., Vatansever, Z., Deniz, A., Karatepe, B., Karatepe, M., Niğde Yöresinde Aşılama Sonrası Tropikal Theileriosis’in Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar. I. Ulusal BUİATRİ Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 20-22 Ekim 1999, Ankara (1999).

Karatepe, M., Yağcı, Ş., Karatepe, B., Karaer, Z., Niğde İlinde Calliphora vicina (Calliphoridae) Olgusu. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya (2003).

Karatepe, M., Karatepe, B., Düzgün, A., Çiçek,H., Amasya Yöresinde Koyunlarda Babesiosis. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya (2003).

Dik, B., Karatepe, M., Karatepe, B., Yağcı, Ş., Niğde Yöresi Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae) Türleri. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir (2005).

Karatepe, M., Kılıç, S., Karatepe, B., Babür, C., Niğde Yöresindeki Evcil (Columba livia domestica) ve Yabani Güvercinlerde (Columba livia livia) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir (2005).

Karatepe, B., Babür, C., Karatepe, M., Kılıç, S., Niğde Yöresinde Atlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir (2005).

Aydın, N., Çelebi, B., Komiya, T., Karatepe, B., Babür, C., Kılıç, S., İç Anadolu Bölgesi Sokak Kedilerinde Coxiella burnetii Seroprevalansının Araştırılması. 7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül 2006, Antalya (2006).

Sarı, B., Karatepe, B., Karatepe, M., Kara, M., Niğde yöresinde evcil (Columba livia domestica) ve yabani güvercinlerde (Columba livia livia) dışkı bakısında görülen parazitler. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp (2007).

Çiçek, H., Karatepe, M., Karatepe, B., Çakır, M., Eser, M., Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp (2007).

Kılıç, S., Karatepe, M., Babür, C., Karatepe, B., Niğde yöresinde bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp (2007).

Karatepe, B., Karatepe, M., Niğde yöresi evcil (Columba livia domestica) ve yabani güvercinlerinde (Columba livia livia) kan parazitlerinin yaygınlığı. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01-07 Kasım 2009, Adana (2009).                                                                                     

Karatepe, M., Karatepe, B., Ergün, G., Niğde yöresinde atlarda Neospora caninum’un seroprevalansının araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01-07 Kasım 2009, Adana (2009).

Karatepe, B., Karatepe, M., Güler, S., Niğde Yöresi Koyunlarında Oestrus ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 04-10 Eylül 2011, Kars (2011).

Karatepe, M., Şimşek, S., Karatepe, B., Cayvaz, M., Sevgili, M., Balkaya, İ., Niğde Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Hypodermosis Seroprevalansının ELISA ile Araştırılması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi,04-10 Eylül 2011, Kars (2011).

Karatepe B., Karatepe M. Niğde Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-05 Ekim 2013, Denizli (2013). 

Karatepe M., Bağcı C., Karatepe B., Şenel T., Karadere A. Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde (2014).

Öztürk D., Karatepe B. Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim 2015, Erzurum (2015).

Karatepe B., Aksoy S., Karatepe M. Investigation of Wolbachia spp. and Spiroplasma spp. in Phlebotomus species by molecular methods. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir (2017).

Karatepe M., Aksoy S., Karatepe B. Investigation of Wolbachia spp. and Spiroplasma spp. in Musca Species by Molecular Methods. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir (2017).

Karatepe B., Aktaş M., Karatepe M. Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ve Babesia Türlerinin Mikroskopik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir (2017).

Karatepe M., Karatepe B. Nevşehir Yöresi Koyunlarında anti - Neospora caninum Antikorlarının Prevalansı. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir (2017).

Karadere A., Karatepe B. Ankara’nın Mamak ilçesinde tüketime sunulan peynirlerde akar varlığının araştırılması. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir (2017).

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Karatepe M., Karatepe B. Koyun ve Keçilerde Babesiosis, Ed. : Özcel MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 796-803, İzmir, 2013.

Karatepe B., Karatepe M. Koyun ve Keçilerde Theileriosis, Ed. : Özcel MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 804-811, İzmir, 2013.

Karatepe M., Karatepe B. Koyun ve Keçilerde Anaplasmosis, Ed. : Özcel MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 812-815, İzmir, 2013.

Karatepe B., Karatepe M. Koyun ve Keçilerde Toxoplasmosis, Ed. : Özcel MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 821-830, İzmir, 2013.

Karatepe B., Karatepe M. Artropodların Toplanması ve Muhafaza Yöntemleri, Ed. : Karaer KZ, Dumanlı, N. Arthropodoloji, Medisan Yayın Serisi :81, Medisan Yayınevi Ltd. Şti., 309-320, Ankara, 2015.

  

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR

İç Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri.

Ceyhan Ayhan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ünalan A, Akyol E, Şekeroğlu A., 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Ünalan Adnan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S., 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi.

Ceyhan Ayhan, Çınar Mahmut, Serbester Uğur, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı

Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan, 2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:321 | DOI: | ISSN:

Effect of Presence of CL at the Beginning of Ovsynch Protocol on Pregnancy Rates in Lactating Dairy Cows.

Çınar Mahmut, Güzeloğlu Aydın, Erdem Hüseyin, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:18 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Sütçü İneklerde Negatif Enerji Dengesi ve Metabolik İndikatörleri.

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Hayırlı Armağan, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:18 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Effect of Essential oil Combination on Performance, Milk Composition, Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure.

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan, Erdem H, Görgülü M, Kutlu HR, Baykal Çelik L, Yücelt Ö and Cardoza PW., 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:22 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Melatonin Hormonunun Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi

Çınar Mahmut, Serbester Uğur, Ceyhan Ayhan, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Süt İneklerinde Beslemenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi.

Uğur Serbester, Mahmut çınar, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:62 | DOI: | ISSN:

Laktasyon başlangıcındaki Süt sığırlarında Süt Üre Azot Düzeyi ve Döl Verimine Etkisi

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:295 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması

Bağcı Cemalettin, Çınar Mahmut, 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:21 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

PGF2? ile Senkronize Sütçü İneklerde Tohumlama Sırasında ve/veya Tohumlamayı İzleyen 12.Günde GnRH Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi

ÇINAR MAHMUT, 2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

 Dr. Öğr. Üyesi Meliha KUTLUCA ALICI

COLORİMETRİC AND FLUOROMETRİC PROPERTİES OF SCHIFF BASES INCLUDING IMIDAZOLE

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2016

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Zirkonyum (IV) oksit temelli makrosiklik komplekslerin sentezi

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2015

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Sorption properties immobilized Humic acid toward Cu (II) ions in discontinuous system

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2013

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Solid-state coexistence of {Zr12} and {Zr6} zirconium oxocarboxylate clusters

Malaestean Iurie L., Alıcı Meliha Kutluca, Besson Claire, Ellern Arkady, Kögerler Paul, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI:10.1039/c3ce41829d | ISSN:1466-8033

Macrocycles based on magnetically functionalized zirconium oxide clusters

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:380 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ica.2011.08.061 | ISSN:0020-1693

Linear, Zigzag, and Helical Cerium(III) Coordination Polymers

Malaestean Iurie L., Kutluca-Alıcı Meliha, Ellern Arkady, van Leusen Jan, Schilder Helmut, Speldrich Manfred, Baca Svetlana G., Kögerler Paul, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:12 | Sayı:3 | DOI:10.1021/cg2016337 | ISSN:1528-7483

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

EFFECTS OF EGG SHELL COLOR AND STORAGE DURATION ON THE EXTERNAL AND INTERNAL EGG QUALITY TRAITS OF ATAK-S LAYER HYBRIDS

ŞEKEROĞLU AHMET,GÖK HAMDİYE,DUMAN MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:43 | Sayı:2 | DOI:10.4067/S0718-16202016000200015 | ISSN:0718-1620

Relation between egg shape index and egg quality characteristics

DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,CAMCI ÖMER, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:80 | Sayı: | DOI:10.1399/eps.2016.117 | ISSN:1612-9199

Effect of Eggshell Color on the Egg Characteristics and Hatchability of Guinea Fowl (Numida meleagris) Eggs

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,OKUR NEZİH, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1590/1806-9061-2015-0154 | ISSN:1516-635X

The welfare of slow growing broiler genotypes reared in organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:27 | Sayı:5 | DOI:10.9755/ejfa.2015.04.026 | ISSN:2079-052X

Effect of Different Housing Systems on Production and Blood Profile of Slow-Growing Broiler

DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,YILDIRIM ARDA, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:21 | Sayı:4 | DOI:10.9775/kvfd.2014.12867 | ISSN:1300-6045

Etlik Piliçlerde Yerleşim Sıklığı

Serdar Aydın, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Serbest gezinmeli sistemde yumurta tavuğu yetiştiriciliği

Tuğba Türk, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Etçi ebeveynlerde kuluçkalık yumurta kabuk renginin kuluçka sonuçlarına, civciv performansına, karkas özelliklerine, iç organ ağırlıklarına ve bazı stres indikatörlerine etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Tavuklarda Embriyo Gelişimi ve Kuluçka

Dicle Çiftçi, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Sülün Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri

Ahmet Uçar, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yerli gen kaynağı olarak gerze (hacı kadı) tavuğu

Ahmet Uçar, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Etçi ebeveynlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına, etlik piliçlern performans, karkas özelliklerine ve bazı kan parametrelerine etkis,

Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Kuru Kekik ve Oğul Otu Yaprakları İlave Edilmiş Diyetlerle Beslenen Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yavaş Gelişen İki Farklı Genotipin Organik Sistemde Refah Parametrelerinin Karşılaştırılması

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Yetiştirilen İki Genotipin, Kemik Mineral Yoğunluğu ile İç Organ Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Yavaş Gelişen Etlik Piliç Genotiplerinin Et ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Karşılaştırılması

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurtacı Hibritlerde Kafes Katının ve Yaşın Yumurta Verimi, Kalitesi ve Bazı Stres Parametrelerine Etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, Yalçın Tahtalı, Arda Yıldırım, Hasan Eleroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Serbest etlik piliç yetiştiriciliği

Pınar Zengin, Merve Diktaş, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurta Tavukçuluğunda Alternatif Yetiştirme Sistemleri

Samet Hasab Abacı, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, Merve Diktaş, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Comparison of growth curves by growth models in slow-growing chicken genotypes raised the organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,ÇOKSÖYLER FİKRET NAFİ,DUMAN MUSTAFA, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1560-8530

THE EFFECT OF DRY CAPER (Capparis spinosa) FRUIT ON EGG PRODUCTION AND QUALITY CHARACTERISTICS OF LAYING HENS

YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,KOÇ HÜSEYİN,ELEROĞLU HASAN,TAHTALI YALÇIN,MERVE IŞIL ŞEN,DUMAN MUSTAFA,GENÇ NUSRET, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:51 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0552-9034

Effect of cage tier and age on performance, egg quality and stress parameters of laying hens

ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,TAHTALI YALÇIN,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:44 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0375-15892221-4062

Etlik Piliçlerde Yerleşim Sıklığının Performans, İç Organ Ağırlıkları ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Musa Sarıca, Mehmet Şükrü Gülay, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurta tavuklarının temel davranış Özellikleri

Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, Merve Diktaş, Eren Bayraktar, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Comparison of the Growth Performance and Carcass Characteristics of Two Slow-Growing Broiler Genotypes Fed Diets Supplemented with Dry Oregano (Origanum vulgare L.) or Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Leaves under the Organic System

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:1 | DOI:10.9775/kvfd.2013.9444 | ISSN:1300-6045

Effects of Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) root extract on egg production performance and egg quality of laying hens

YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,Merve Işıl Şen,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:43 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Impacts of Climate Parameters on Physiological Characteristics of Karayaka Sheep

KARAMAN SEDAT,AKSOY YÜKSEL,DUMAN MUSTAFA,ULUTAŞ ZAFER, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı:3 | DOI:10.9775/kvfd.2012.8163 | ISSN:1300-6045

Physical characteristics and performance of laying hens caged in different tiers and envirmentalparameters of each tier

KARAMAN SEDAT,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:56 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2151-0032

Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow-growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:12 | Sayı:3 | DOI:10.4081/ijas.2013.e64 | ISSN:1828-051X

Effect of distance from the roadway on heavy metal content and egg quality of village laying hen’s egg along roadsides of Tokat-Turhal, Turkey.

ŞEKEROĞLU AHMET,SARI HAYATİ,SARICA MUSA,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:50 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0552-9034

Comparison of Growth Curves of Broiler under Different Stocking Densities by Gompertz Model

ŞEKEROĞLU AHMET,TAHTALI YALÇIN,SARICA MUSA,GÜLAY MEHMET ŞÜKRÜ,ABACI SAMET HASAN,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı:4 | DOI:10.9775/kvfd.2013.8635 | ISSN:1300-6045

Etlik Piliçlerde Stres İndikatörü Olarak Tonik İmmobilite, Heterofil/Lenfosit Oranı ve Oransal Asimetri

Cem Dinçer, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:321 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-4847

Yumurta tavukçuluğunda alternatif yumurta üretim sistemleri

ABACI SAMET HASAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:309 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1302-1702

Etlik piliç ebeveynlerde kuluçkalık yumurta kabuk renginin kuluçka sonuçları, piliçlerin performansı, karkas özellikleri, iç organ ağırlıkları ve bazı stres indikatörlerine etkisi

ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:17 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1300-6045

Effect of Stocking Density on Chick Performance, Internal Organ Weights and Blood Parameters in Broilers

ŞEKEROĞLU AHMET,SARICA MUSA,GÜLAY MEHMET ŞÜKRÜ,DUMAN MUSTAFA, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:10 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1680-5593

Etlik piliçlerde stres indikatörü olarak tonik immobilite, heterofil/lenfosit oranı ve oransal asimetri

DİNÇER CEM,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET, 2011

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Yerli Gen Kaynağı Olarak Gerze (Hacıkadı) Tavuğu

UÇAR AHMET,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:319 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-4847

 

 

Öğr. Gör. Hakan KOCA

Böyülerin (Takım=Solifugae) Besinlerinin Öğrenilmesi ve Aktifliği, Feeding Biology of Solifugae (Arachnida:Solifugae)

BABAŞOĞLU AYVAZ, KOCA HAKAN, 2001

Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:1 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Son Güncelleme Tarihi:14.02.2020