Program Çıktıları

PÇ1: Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilir ve en uygun üretim yöntemini seçebilir. İş parçaları için uygun kesici ve kesme parametrelerini seçebilir.

PÇ2: Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisini ve bilincini kazanır.

PÇ3: Makine üretim ve tasarım konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma becerisi kazanır.

PÇ4: Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazanır.

PÇ5:  Malzemeleri tanır, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilir ve imalat için uygun malzemeyi seçebilir.  Hangi ortamlarda ve hangi malzemeye ne tür kaynak yapabileceğini bilir.

PÇ6: Takım veya ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanır.

PÇ7: Makine konularında öğrencilere sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır.
 
PÇ8: Hidrolik  devreleri tanır ve devre çizimini yapabilir.  Pnömatik devre elemanlarını tanır ve görevlerini bilir.

PÇ9: Makine ile ilgili temel kavramları öğrenir, makine elemanlarını tanır ve bu elemanları uygun üretim yöntemleri ile kullanma becerisi kazanır.

PÇ10: Makine alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisini kazanır.

PÇ11: Makine ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme, etkin kullanma becerisi ve yeteneği kazanır.

PÇ12: Makine resim çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilir.

PÇ13:  Paket programlar kullanarak makine parçası tasarımlarını gerçekleştirebilir. Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilir ve en uygun üretim yöntemini seçebilir. İş parçaları için uygun kesici ve kesme parametrelerini seçebilir.

PÇ14: Bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemlerini bilir ve bu tezgâhlarda parça üretimi için elle veya CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim programları hazırlayabilir.

PÇ15: Temel ölçme ve kalite kontrol bilgisine sahip olur.  Üretim planlaması yapabilir, işlem kartlarını hazırlayabilir, görev dağılımını yapabilir ve denetleyebilir.
Son Güncelleme Tarihi:21.10.2023