Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders SUT1001 MESLEKİ MATEMATİK I 2 0 4
Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri 5.HAFTA-Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri 6.HAFTA-Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri,Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri 7.HAFTA-Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri 8.HAFTA-Cebirsel İşlemler 9.HAFTA-Polinom ve özdeşlikler 10.HAFTA-Polinom ve özdeşlikler, Oran ve Orantı 11.HAFTA-Oran ve Orantı, Denklemler 12.HAFTA-Denklemler 13.HAFTA-Denklemler, Eşitsizlikler 14.HAFTA-Eşitsizlikler.
Zorunlu Ders SUT1003 LABORATUAR TEKNİKLERİ 2 1 5
Kişisel Güvenlik Önlemleri, Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri, Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma, Analiz Öncesi Hazırlıklar, Süzme, Çöktürme, Santrifüjleme, Yüzde Çözelti, Molar Çözelti, Normal Çözelti, ppm ve ppb Çözeltiler, Duyusal Analizler, Gravimetrik Analizler, Titrimetrik Analizler.
Zorunlu Ders SUT1005 HİJYEN VE SANİTASYON 2 0 2
Temizleme,kir,temizlik maddeleri,dezenfeksiyon,süt endüstrisinde temizlik ve dezenfeksiyon.
Zorunlu Ders SUT1007 MİKROBİYOLOJİ 4 0 5
Genel olarak mikroorganizmalar,özellikle bakteriler hakkında genel bilgi vermek.
Zorunlu Ders SUT1009 SÜT TESİSLERİ KURULUŞ VE ORGANİZASYONU 3 0 7
Fabrika kuruluş teknikleri,etüd çalışmaları, yerleşim planı, yerleşim teknikleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders SUT1002 MESLEKİ MATEMATİK II 2 0 4
1.HAFTA-Hata Analizi ve Lineer denklem sistemleri 2.HAFTA-Lineer denklem sistemleri Eğri uydurma 3.HAFTA-Eğri uydurma İnterpolasyon 4.HAFTA-İnterpolasyon Temel dizi işlemleri 5.HAFTA-Temel dizi işlemleri 6.HAFTA-Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri 7.HAFTA-Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri 8.HAFTA-Temel fonksiyonlar 9.HAFTA-Temel fonksiyonlar 10.HAFTA-Fonksiyon çeşitleri 11.HAFTA-Üstel fonksiyonlar 12.HAFTA-Üstel fonksiyonlar 13.HAFTA-Logaritma 14.HAFTA-Logaritma.
Zorunlu Ders SUT1004 SÜT İŞLETMELERİNDE TEMEL İŞLEMLER 3 0 3
Sütün tanımı, bileşimi, memenin yapısı ve sütün oluşması, sütün salgılanması, sağılması, anormal sütler, çiğ süt, çiftliklerde temiz ve kaliteli süt üretimi, nakli, mikroorganizma bulaşmasına karşı gerekli önlemler, süt verimine etki eden faktörler, süt üretimi için yetiştirilen hayvan ırkları.
Zorunlu Ders SUT1006 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ 2 1 3
Süt ve ürünlerinde bulunan veya bulaşan zararlı veya zararsız bütün mikroorganizmalar hakkında bilgilendirmek
Zorunlu Ders SUT1008 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ 3 0 5
Yerçekimi kuvveti ile ayırma, doğal sedimentasyon, santrifüj, seperasyon ilkeleri, karıştırma, karışımlama ve ısıl işlem makineleri.
Zorunlu Ders SUT1010 İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2 1 3
içme sütü, koyulaştırılmış ve kurutulmuş süt ürünleri üretimini yapmak.
Zorunlu Ders SUT1012 ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ 2 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak süt ve ürünlerinden süt ve ürünlerinden numune almak, çiğ sütlerin işlenmeye uygunluğunu belirlemek 1, çiğ sütlerin işlenmeye uygunluğunu belirlemek 2, ve süt analizlerini yapmaktır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SUT2001 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I 2 2 3
Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak sade yoğurt üretmek ve meyveli yoğurt üretmek yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Zorunlu Ders SUT2003 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ 1 1 2
Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak Krema ve Tereyağını Üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Seçmeli Ders SUT2011 GIDA KİMYASI VE BESLENME 3 0 4
Gıdaların bileşimi, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler-mineral maddeleri, fiziksel ve kimyasal yapıları ve organizmadaki görevleri.
Seçmeli Ders SUT2013 GIDA MUHAFAZA METODLARI 3 0 4
Besin maddelerinde bozulma,bozulmayı hazırlayan yardımcı faktörler.Besin maddelerinin bozulmasına neden olan faktörler ve bozulma şekilleri.Besin maddelerinin bozulmalarını önleme ve besin maddelerine uygulanan muhafaza yöntemleri.
Seçmeli Ders SUT2015 GIDA MEVZUATI 3 0 4
Süt ve ürünlerinde uyulması gereken yasal kurallar hakkında bilgilendirmek.
Seçmeli Ders SUT2017 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 3 0 4
Sütçü, keçi, koyun ve sığır ırkları, süt hayvancılığında üretim sistemleri, barınaklar bakım ve yönetim, damızlık seçimi,süt üretimi ve sağım.
Seçmeli Ders SUT2019 İLK YARDIM 3 0 6
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.
Seçmeli Ders SUT2021 MESLEK ETİĞİ 3 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Seçmeli Ders SUT2023 ÇEVRE KORUMA 3 0 2
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.
Seçmeli Ders SUT2025 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, İşletmenin Çevre Yapısını Belirlemek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmasını Tanımak, İşletmenin Kuruluş Yerini ve İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek.
Zorunlu Ders SUT2027 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2
Araştırmanın amacı ve önemi,veri toplama teknikleri,rapor yazma teknikleri.
Zorunlu Ders SUT2029 PEYNİR TEKNOLOJİSİ 3 2 3
Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak Beyaz Peynir, Lor Peyniri, Kaşar Peyniri Üretimi, Eritme Peyniri ve Tulum Peyniri yapmak.
Staj Dersi SUT2031 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
30 iş günü staj.
Seçmeli Ders SUT2033 GIDA KATKI MADDELERİ 3 0 4
Ürünlerin kullanım veya muhafaza sürelerini artırmak,ürün çeşitliliğini artırmak gibi nedenlerle gıdalara katılan katkı maddeleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders SUT2035 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SUT2002 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II 2 2 3
Probiyotik Yoğurt, Ayran ve Kefir üretimi yapmak.
Zorunlu Ders SUT2008 DONDURMA TEKNOLOJİSİ 1 1 2
Dondurma üretmek için karışımı hazırlamak, karışımı işlemek.
Seçmeli Ders SUT2010 AMBALAJLAMA 3 0 4
Gıda ambalaj materyalleri hakkında ürünü koruması,pazarlama,ülke ekonomisi,çevre,taşıma,üretici,tüketici açısından bilgilendirme.
Seçmeli Ders SUT2012 SÜT YAN ÜRÜNLERİ 3 0 4
Sütçülük atıklarından peyniraltı suyu ve tereyağcılık atıklarının değerlendirilme şekilleri,kullanım alanları,çevreye etkileri,insan ve hayvan beslenmesine etkileri.
Seçmeli Ders SUT2014 ÖZEL SÜT ÜRÜNLERİ 3 0 4
Yeni süt ürnlerinin üretimi hakkında bilgilendirmek Yeni süt ürünlerinin üretimi hakkında bilgilendirmek.
Seçmeli Ders SUT2016 SU HİJYENİ VE MUAYENESİ 3 0 4
Suyun sınıflandırılması, su kaynakları, suların kirlenmesi, temizlenmesi, saf suyun özellikleri, suyun hijyenik muayenesi, suyun sağlığa uygunluğu yönünden incelenmesi.
Seçmeli Ders SUT2018 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, Sayısal verileri düzenlemek, Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak.
Seçmeli Ders SUT2020 İLETİŞİM 3 0 2
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
Seçmeli Ders SUT2022 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon,Yönetim kalitesi ve standartları, Üretimde kalite kontrolü, Toplam Kalite Kontrol.
Seçmeli Ders SUT2024 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak Yönetmek, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İşgöreni Seçmek, Üretimi Planlamak, Kaynakları Yönetmek.
Zorunlu Ders SUT2026 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ 2 1 3
Mihalıç Peyniri, Civil Peyniri, Hellim Peyniri Üretimi Van Otlu Peyniri ve Örgü Peyniri yapmak.
Zorunlu Ders SUT2028 SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ 2 2 3
Süt ve ürünlerinden pastörize süt,sterilize süt,yoğurt,süt tozu, tereyağ,peynir ve dondurmada görülen kalite kusurları,nedenleri,önlemleri,kalite kusurlarının analizlerle tespiti hakkında bilgilendirmek.
Staj Dersi SUT2032 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
30 iş günü staj.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4