Türk Basın Tarihine Yeni Bir Bakış Sempozyumu

Basınla ilişkilerin düzenlenmesi, basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak görevleri kapsamında T.C. İletişim Başkanlığı tarafından medya, halkla ilişkiler, enformasyon ve yayıncılık alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan bir diğeri olarak ülkemizin basın tarihini yenilikçi bir bakış açısıyla ele almak amacıyla alanın uzmanları tarafından Osmanlı’dan günümüze Türk Basını konusunda değerlendirmelerde bulunulacağı “Türk Basın Tarihine Yeni Bir Bakış” Sempozyumu 01-02 Haziran 2022 tarihlerinde İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum süresince Osmanlıdaki ilk örnekleri ile var olmaya başlayan basından günümüzdeki internet haberciliğinin gelişimine, kamu yayıncılığından özel yayıncılığa geçişe, medyanın güçlenmesinden haberin olağanüstü dönemlerde kullanılmasına kadar Türk basınının kat ettiği yolu görmek için farklı konuların ele alınacağı ve gelecekte medyanın iletişim dünyasında nasıl bir yer ve boyutta bulunacağının tartışılacağı oturumlara yer verilmesi planlanmaktadır.

Sempozyuma başvuru yapabilmek için tıklayınız.