Eğitim Amaçları
Eğitim Amaçları

  1. Eğitim bilimleri ile ilgili derslerin temel kavramlarını öğrenmiş olma,
  2. Eğitim bilimleri derslerini ilşkilendirebilme becerisine sahip olma,
  3. Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip olma,
  4. Öğretim kazanımlarına uygun yöntem ve teknikleri seçebilme ve uygulayabilme becerilerinesahip olma,
  5. Eğitimde program geliştirme ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olma,
  6. Eğitim-öğretim faaliyetlerini planlama becerisine sahip olma,
  7. Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun aktiviteleri seçebilme ve uygulayabilme,
  8. Derslerin öğretiminde önkoşulları belirleyebilme,
  9. Eğitim durumlarını etkili ve verimli bir şekilde düzenleyebilme,
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020