Program Çıktıları
Program Çıktıları

 1. Eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlara sahip olma becerisi
 2. Analitik düşünce geliştirebilme becerisi
 3. Yansıtıcı düşünce geliştirebilme becerisi
 4. Eleştirel düşünce düşünce geliştirebilme becerisi
 5. Problem çözme becerisi geliştirebilme becerisi
 6. Bilimsel düşünmeyi geliştirme becerisi
 7. Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisi
 8. Eğitim sorunlarına karşı çözümler üretebilme becerisi
 9. Çevre sorunlarına karşı çözüm üretebilme becerisi
 10. Disiplinlerarası ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme becerisi
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi