Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Eğitimi yönetsel boyutları ile kavrayabilme
 2. Eğitimi hukuki boyutları ile kavrayabilme
 3. Eğitimi denetimsel boyutları ile yorumlayabilme
 4. Eğitimi ekonomik boyutları ile anlamlandırabilme
 5. Eğitimi politik boyutları ile ele alabilme
 6. Eğitimsel problemlere yönelik bir farkındalık sahibi olma
 7. Eğitimsel problemlerin çözüm yollarına ilişkin fikir üretebilme
 8. Eleştirel düşünme becerisine sahip olabilme
 9. Eğitim yönetimini sınıf ve okul düzeyinde etkili bir şekilde kavrayabilme ve ilgili bilgi birikimini somut durumlarda uygulama becerilerine sahip olabilme

Genel Yetkinlikler

 1. Eğitim bilimlerine yönelik temel bilgi birikimine sahip olabilme
 2. Öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi birikimine sahip olabilme
 3. Disiplinlerarası işbirliği kurabilme
 4. Öğretmenlikle ilgili kuramsal bilgileri uygulama alanına aktarabilme
 5. Alan bilgisini meslek bilgisi ile ilişkilendirebilme
 6. Alan bilgisini genel kültür bilgisi ile ilişkilendirebilme
 7. Alan bilgisini uygulama alanına aktarabilme.
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020