Eğitim Amaçları
Anabilim Dalımızın temel eğitim amaçları, öğrencilerinin; 
 1. Eğitim bilimleri ile ilgili derslerin temel kavramlarını öğrenmiş olması
 2. Eğitim bilimleri derslerini ilişkilendirebilme becerisine sahip olması
 3. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımları bilme ve uygulayabilme becerisine sahip olması
 4. Sınıf yönetimi bağlamında eğitim-öğretim faaliyetlerini planlama becerisine sahip olması
 5. Sınıf yönetimi süreçlerinde eğitim durumlarını etkili ve verimli bir şekilde düzenleyebilmesi
 6. Sınıf yönetimi ve sınıfta etkili iletişim becerilerine sahip olması
 7. Okul yönetimi süreçlerini bilmesi
 8. Okul yönetimi becerilerini geliştirmesi
 9. Okul yönetimini etkileyen makro toplumsal süreçleri bilmesi
 10. Eğitimin yönetsel ve ekonomik boyutlarına ilişkin temel kavram ve yaklaşımları yorumlayabilmesi 
 11. Eğitim teftişi ve planlamasına ilişkin temel yaklaşımları yorumlayabilmesidir. 
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020