Genel Bilgi

Eski ismi ile Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi olan Eğitim Yönetimi Anabilim dalımızın lisans bölümleri 1997 yılında YÖK tarafından alınan karar uyarınca kapatılmıştır. Bu tarihe kadar eğitim sisteminin ihtiyacı olan ilgili lisans mezunları yetiştiren bölüm, bu tarihten sonra, Eğitim Fakülteleri içerisinde Eğitim Bilimleri Bölümü altında bir Anabilim Dalı olarak konumlandırılmıştır ve eğitim fakültelerinin diğer bölümlerindeki öğrencilerin mesleki derslerinin sunulmasına katkı sunmaya devam etmektedir. 

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020