Biyoteknoloji Anabilim Dalı Dersler

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

BYT8001

Biyoteknolojide Temel Araştırmalar

3

0

3

8

BYT8002

Biyolojik Kökenli ilaçlar

3

0

3

8

BYT8003

Hücre Genetiği

3

0

3

8

BYT8004

Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik

3

0

3

8

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

BYT6002

Özel Konular

5

0

0

2

BYT6001

Özel Konular

5

0

0

2

BYT6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

BYT6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

BYT6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

BYT6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

BYT6008

Seminer

0

2

0

6

BYT6007

Seminer

0

2

0

6

BYT6102

Mikrobiyal Teknolojide Suş Geliştirme

3

0

3

8

BYT6101

Böcek Ekolojisi ve Davranış

3

0

3

8

BYT6104

Böcek Koruma Biyolojisi

3

0

3

8

BYT6103

Afit Ekolojisi

3

0

3

8

BYT6106

Biyofilmler ve Teknolojideki Yeri

3

0

3

8

BYT6105

Virulanslık ve patojenite

3

0

3

8

BYT6108

Genetik Mühendisliği Teknikleri

3

0

3

8

BYT6107

Biyoelektrokimya

3

0

3

8

BYT6110

Bitkilerde Adaptasyon Mekanizmaları

3

0

3

8

BYT6109

Genotoksikoloji

3

0

3

8

BYT6112

Biyolojik Kontrol

3

0

3

8

BYT6111

Ökaryotik Kromozomlar 

3

0

3

8

BYT6114

Radyobiyoloji

3

0

3

8

BYT6113

Bitki Fizyolojisinde Deneysel Ve İstatistiksel Yöntemler

3

0

3

8

BYT6116

Kromozom İnceleme Yöntemleri

3

0

3

8

BYT6115

Apoptozis ve Hücre Döngüsü

3

0

3

8

BYT6118

Mikrobiyal Yakıt Pilleri

3

0

3

8

BYT6117

Bitki İkincil Metabolitlerinin Biyoteknolojisi

3

0

3

8

BYT6120

Nümerik Taksonomi

3

0

3

8

BYT6119

Epigenetik

3

0

3

8

BYT6122

DNA Hasarı Ve Onarımı

3

0

3

8

BYT6121

Bitkilerde sinyal iletimi

3

0

3

8

BYT6124

Allelopati

3

0

3

8

BYT6123

Moleküler Biyoinformatik

3

0

3

8

BYT6126

Polimeraz Zincir Reaksiyonu

3

0

3

8

BYT6125

Bitkilerde Oksidatif Stres

3

0

3

8

BYT6128

Genetiği Değiştirilmiş Böcekler

 3

 0

 3

 BYT6127Zararlılara Karşı Konak Direnç Mekanizmaları  0 3 8 BYT6130İmmunoparazitoloji  3 0    3    8
 BYT6129 ELISA3 0 3 8 BYT6132Uyuz Etkenleri ve Medikal Önemi Olan Akarlar  3 0    3    8
 BYT6131Arıların Ektoparazitleri ve Protozoon Hastalıkları  3 0 3 8 BYT6134Kanatlıların Ektoparazitleri ve Protozoon Hastalıkları   3 0 3    8
 BYT6133Laboratuvar Hayvanları Ektoparazitleri ve Protozoon Hastalıkları   0 3 8      


 

 

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2019