Dönem Projesi Teslim İşlemleri

*Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan bir projedir.

NOT: Tez yazım kılavuzunda yer alan  onay sayfası ve tez bildirim sayfaları dönem projesi içinde yer almayacaktır. 

İZLENMESİ GEREKEN AŞAMALAR

1. Dönem Projesini Tamamlayan Öğrencilerimiz Dönem Projesi Teslim Tutanağı ile CD formatında hazırlanan  Dönem Projesini enstitümüze teslim edecektir.  (Dönem Projesi Teslim Tutanağı enstitümüzce imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.)  

2.*Dönem Projesini Tamamlayan ve enstitüye teslim eden öğrencilerimiz; "Dönem Projesi Teslim Tutanağı (Dönem Projesi ile) ve Dönem Projesi Değerlendirme Formunu" Anabilim Dalına teslim edecektir. Anabilim dalından üst yazı ile enstitümüze gönderilecektir.

1-Dönem Projesi Teslim Tutanağı  

2-Dönem Projesi Değerlendirme Formu 

3. Enstitü Yönetim Kurulundan 'Mezun' kararı çıkan öğrencilerimiz 'İlişik Kesme Formu' nu doldurarak (Diplomaların hazır olmasına mukabil) Enstitümüz ile irtibata geçmelidir.

1- İlişik Kesme Formu 

Dönem Projesi(Mezuniyet Durumu) 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme (23 Eylül 2024) tarihinden önce Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi:11.06.2024