Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Dersler

 

Güz

Bahar

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

CEV8001

Atıksu Arıtımında İleri Teknolojiler


3

0

3

8

CEV8002

Deneysel Tasarım Yöntemleri

3

0

3

8

CEV8003

Havza Yönetimi

3

0

3

8

CEV8004

Biyoteknolojik Atıksu Arıtımı

3

0

3

8

 

 

 

Dersin
Kodu

Dersin Türkçe Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin
Kodu

Dersin Türkçe Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

CEV6002

Özel Konular

5

0

0

2

CEV6001

Özel Konular

5

0

0

2

CEV6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

CEV6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

CEV6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

CEV6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

CEV6008

Seminer

0

2

0

6

CEV6007

Seminer

0

2

0

6

CEV6102

Çevre Biyoteknolojisi-II

3

0

3

8

CEV6101

Çevre Biyoteknolojisi I

3

0

3

8

CEV6104

Biyolojik Tarım ve Çevre

3

0

3

8

*CEV6103


3

0

3

8

CEV6106

Çevresel Oşinografi

3

0

3

8

CEV6105

Ötrofikasyon

3

0

3

8

CEV6108


3

0

3

8

CEV6107

Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi

3

0

3

8

CEV6110

Toprak Kirlenmesi

3

0

3

8

CEV6109

Çevre Mühendisliğinde İstatistik-I

3

0

3

8

CEV6112

Kurak Bölgelerde Doğal Kaynak Yönetimi

3

0

3

8

CEV6111

Doğal Atıksu Arıtımı

3

0

3

8

CEV6114

Fitoremediasyon

3

0

3

8

CEV6113

Çevre Biyoteknolojisinde Fungal Uygulamalar

3

0

3

8

CEV6116

Çevre Mühendisliğinde İstatistik-II

3

0

3

8

CEV6115

Toprakta Ağır Metaller

3

0

3

8

CEV6118

Endüstriyel Atıksuların Arıtımı

3

0

3

8

CEV6117

Su ve Atıksu Arıtımında Membran Teknolojileri

3

0

3

8

CEV6120

Yapay Sulak Alan Sistemleri

3

0

3

8

*CEV6119


3

0

3

8

CEV6122

Organik Atık Dönüşüm Teknolojileri

3

0

3

8

CEV6121

Atıksu Biyolojisi

3

0

3

8

CEV6124

Atıksuların Yeniden Kullanımı

3

0

3

8

CEV6123

Kirlilik Kontrolünde Mikrobiyolojik Etkenler

3

0

3

8

*CEV6126


3

0

3

8

*CEV6125


3

0

3

8

CEV6128

Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon İşlemleri

3

0

3

8

*CEV6127


3

0

3

8

*CEV6130


3

0

3

8

*CEV6129


3

0

3

8

CEV6132

Toprak Mikrobiyolojisinde Analiz Yöntemleri

3

0

3

8

*CEV6131


3

0

3

8

CEV6134


3

0

3

8

CEV6133

Anaerobik Teknolojilerle Atık Yönetimi

3

0

3

8

 CEV6136

Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri
3 0   3   8
 CEV6135Katı Atıkların Biyolojik Arıtımı  3 0 3 8 CEV6138Geri Dönüşüm Teknolojileri  3 0   3   8
 CEV6137Biyogaz Üretimi  3 0 3 8      


*Doktora Programına Aktarılan Derler

CEV6103 Erozyon ve Çevresel Etkileri 

CEV6125 Çevresel Toksikoloji

CEV6127 Toprak Fizikokimyası-I 

CEV6129 Çevre Nanoteknolojisi

CEV6131 Biyolojik Arıtmada Enerji Dönüşümleri 

CEV6119 İleri Oksidasyon Prosesleri

CEV6126 Endüstriyel Mikrobiyoloji

CEV6130 Deniz ve İçsular Kirliliği 

CEV6134 Toprak Fizikokimyası-II 

CEV6108 Toprak Kirliliğinde Tarımsal Kimyasallar

 

 

Son Güncelleme Tarihi:17.10.2023