Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Dersler Doktora

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

3

0

3

8

CEV7002

Seminer

0

2

0

8

CEV7001

Seminer

0

2

0

8

CEV7004

Doktora Yeterlik

0

0

0

30

CEV7003

Doktora Yeterlik

0

0

0

30

CEV7006

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

0

2

CEV7005

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

0

2

CEV7008

Tez Önerisi

0

0

0

30

CEV7007

Tez Önerisi

0

0

0

30

CEV7010

Tez Çalışması

0

1

0

30

CEV7009

Tez Çalışması

0

1

0

30

CEV8002

Deneysel Tasarım Yöntemleri

3

0

3

8

CEV8001

Atıksu Arıtımında İleri Teknolojiler

3

0

3

8

CEV8004

Biyoteknolojik Atıksu Arıtımı

3

0

3

8

CEV8003

Havza Yönetimi

3

0

3

8

CEV7102

Biyolojik Sistemlerin Deneysel Karakterizasyonu

3

0

3

8

CEV7101

Erozyon ve Çevresel Etkileri

3

0

3

8

CEV7104

İleri Oksidasyon Prosesleri

3

0

3

8

CEV7103

Çevresel Toksikoloji

3

0

3

8

CEV7106

Endüstriyel Mikrobiyoloji

3

0

3

8

CEV7105

Toprak Fizikokimyası-I

3

0

3

8

CEV7108

Deniz ve İçsular Kirliliği

3

0

3

8

CEV7107

Çevre Nanoteknolojisi

3

0

3

8

CEV7110

Toprak Fizikokimyası-II

3

0

3

8

CEV7109

Biyolojik Arıtmada Enerji Dönüşümleri

3

0

3

8

CEV7112 

Döngüsel Ekonomi Araçları 

 8

CEV7111Atık Arıtımında Yeni Biyoprosesler     3    8 CEV7114 Biyomoleküler Tekniklerin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları  3 0 3    8
CEV7113Özel Atıkların Yönetimi  3 0    3    8 CEV7116Yayılı Kirlenme Ve Çevre  3 0 3   8
 CEV7115Biyokütleden Biyopolimer Üretimi  3 0    3    8 CEV7118 Toprak Kirliliğinde Tarımsal Kimyasallar  3 0 3 8
 CEV7117 Endüstriyel Hava Kirliliği  3 0 3 8      
 CEV7119 Hava Kirliliği Kontrol Yöntemleri  3 0 3 8      
Son Güncelleme Tarihi:16.06.2023