Enerji Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Dersler


GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

EBT8001

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

3

0

3

8

EBT8002

Enerji Uygulamalarında Malzeme Bilimi

3

0

3

8

EBT8003

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

3

0

3

8

EBT8004

İleri Termodinamik

3

0

3

8

 

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

 EBT6002 

 Özel Konular

 5

 0

 0

 2

EBT6001

Özel Konular

5

0

0

2

EBT6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

EBT6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

EBT6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

EBT6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

EBT6008

Seminer

0

2

0

6

EBT6007

Seminer

0

2

0

6

EBT6102

Nanomalzemelerde İleri Karakterizasyon Teknikleri

3

0

3

8

EBT6101

Rüzgar Enerjisi ve Teknolojileri

3

0

3

8

EBT6104

Jeotermal Enerji ve Teknolojileri

3

0

3

8

EBT6103

Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri-I

3

0

3

8

EBT6106

Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri-II

3

0

3

8

EBT6105

Nükleer Mühendislik

3

0

3

8

EBT6108

Güç Üretimi ve Esasları

3

0

3

8

EBT6107

Malzemelerin Karakterizasyonu

3

0

3

8

EBT6110

Nükleer Santraller

3

0

3

8

EBT6109

Nanoyapılarda Teorik Hesaplamalar

3

0

3

8

EBT6112

Grafen Tabanlı Teknolojiler

3

0

3

8

EBT6111

İleri Katı Tasarım ve Modelleme

3

0

3

8

EBT6114

Nanobilimin Temelleri

3

0

3

8

EBT6113

Enerji Teknolojileri için Akıllı Malzemeler

3

0

3

8

EBT6116

Tek Boyutlu Nanomalzemelerin Üretimi

3

0

3

8

EBT6115

Nükleer Enerji Malzemeleri ve Reaktörleri

3

0

3

8

EBT6118

Katıların Optik Özellikleri

3

0

3

8

EBT6117

CZTS Tabanlı İnce Film Güneş Hücreleri

3

0

3

8

EBT6120

Isıl Enerji Depolama

3

0

3

8

EBT6119

Güneş Enerji Santrali ve Sistemleri

3

0

3

8

EBT6122

Isı Değiştiricileri

3

0

3

8

EBT6121

Malzemelerin Optoelektronik Özellikleri

3

0

3

8

EBT6124

Faz Değiştiren Maddeler

3

0

3

8

EBT6123

Enerji Dağıtım Sistemleri

3

0

3

8

EBT6126

Birleşik Isı ve Güç Üretimi

3

0

3

8

EBT6125

Nanoboyutlu Malzemelere Giriş

3

0

3

8

EBT6128

Binalar için Enerji Sistemleri

3

0

3

8

EBT6127

Enerji ve Nanoteknoloji

3

0

3

8

EBT6130

Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri

3

0

3

8

EBT6129

Sayısal Modelleme ve Simülasyon

3

0

3

8

EBT6132

Konvansiyonel Enerji Kaynakları

3

0

3

8

EBT6131

Biyoenerji Üretimi ve Uygulamaları

3

0

3

8

 EBT6134

Biyokütleden Hidrojen Üretimi 

 0

 3

EBT6133

Mikrobiyal Yakıt Pilleri

3

0

3

8

 EBT6136

İleri Fotovoltaik Malzemeler 

 3

 0

 3

 8

 EBT6135Enerji Sistemlerinde Makine Öğrenmesi Teknikleri  3 0 3 8 EBT6138 İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Uygulamaları   3 0 3 8
 EBT6137Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri  3 0 3 8      
 EBT6139 Enerji Uygulamalarında İstatistiksel Veri Analizi  0 3 8      

 

Son Güncelleme Tarihi:16.06.2023