Kimya Anabilim Dalı dersler


Güz

Bahar

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

KIM8001

Modern Analiz Teknikleri

3

0

3

8

KIM8002

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

8

KIM8003

Kimyasal Toksikoloji

3

0

3

8

KIM8004

Endüstriyel Maddelerin Analiz Metodları

3

0

3

8

 


 

GÜZ

BAHAR

Dersin
Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin
Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

KIM8002

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

8

KIM8001

Modern Analiz Teknikleri

3

0

3

8

KIM8004

Endüstriyel Maddelerin Analiz Metodları

3

0

3

8

KIM8003

Kimyasal Toksikoloji

3

0

3

8

KIM6002

Özel Konular

5

0

0

2

KIM6001

Özel Konular

5

0

0

2

KIM6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

KIM6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

KIM6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

KIM6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

KIM6008

Seminer

0

2

0

6

KIM6007

Seminer

0

2

0

6

KIM6102

Koordinasyon Polimerleri

3

0

3

8

KIM6101

Kimyada Bilgisayar Uygulamaları

3

0

3

8

KIM6104

İleri Koordinasyon Kimyası

3

0

3

8

KIM6103

Plastik Katkı Maddeleri-I

3

0

3

8

KIM6106

Doğal Bileşikler Kimyası

3

0

3

8

KIM6105

Sentetik Organik Kimya-I

3

0

3

8

KIM6108

Sentetik Organik Kimya-II

3

0

3

8

KIM6107

Polimerlerin Karakterizasyon Teknikleri

3

0

3

8

KIM6110

Polimer Kimyası-II

3

0

3

8

KIM6109

Molekül Yapısı ve Simetri

3

0

3

8

KIM6112

Sıvı Kromatografisi

3

0

3

8

KIM6111

Fosfor Kimyası

3

0

3

8

KIM6114

Korozyon İnhibitörleri

3

0

3

8

KIM6113

Polimer Kimyası-I

3

0

3

8

KIM6116

Bağ Teorileri

3

0

3

8

KIM6115

İleri Orgonometal Kimyası-I

3

0

3

8

KIM6118

Koordinasyon Bileşiklerinin Yapı Analizi

3

0

3

8

KIM6117

İleri Organik Reaksiyonlar

3

0

3

8

KIM6120

Plastik Katkı Maddeleri-II

3

0

3

8

KIM6119*


3

0

3

8

KIM6122

Makrosiklik Bileşikler

3

0

3

8

KIM6121

Enzimatik Polimerizasyon

3

0

3

8

KIM6124

İsimli Organik Reaksiyonlar

3

0

3

8

KIM6123

Korozyon

3

0

3

8

KIM6126

Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri

3

0

3

8

KIM6125

Elektropolimerizasyon-I

3

0

3

8

KIM6128

Elektrikçe Aktif Polimerler

3

0

3

8

KIM6127

Anorganik Kimyanın Prensipleri-I

3

0

3

8

KIM6130

İleri Organometal Kimyası-II

3

0

3

8

KIM6129

Molekül Kuantum Kimyası-I

3

0

3

8

KIM6132

Sorpsiyon Verilerinin Türetilmesi

3

0

3

8

KIM6131

Analitik Kimyada Çevresel Analiz

3

0

3

8

KIM6134

Analitik Kimyada Yüzey Aktif Maddeler

3

0

3

8

KIM6133

Mikrokapsülasyon Teknolojisi

3

0

3

8

 KIM6136

Elektrokimyasal Ölçme Yöntemleri 

 3

 0

KIM6135

Elektrokimyada Moleküler Modelleme

3

0

3

8

 KIM6138 

Elektrolit Çözeltiler 

 KIM6137 Floresans Spektroskopisi  0  3 8 KIM6140 Numune Hazırlama Teknikleri ve Kimyasal Analiz  3 0 3 8
 KIM6139  Analitik Kimyada Metot Geliştirme  3 0  3 8      
 KIM6141 Adsorpsiyonun Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 8      

 * KIM6119: Ligand Adsorpsiyonu DERS İSİM DEĞİŞKLİĞİ OLMUŞTUR. KIM6141 : Adsorpsiyonun Temelleri ve Uygulamaları   


 

Son Güncelleme Tarihi:16.06.2023