Makine Mühendisliği Anabilim Dalı dersler

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

MAK8001

İleri Mühendislik Matematiği

3

0

3

8

MAK8002

Güç Santrallerinde Enerji Maliyeti

3

0

3

8

MAK8003

Mühendislikte Sayısal Yöntemler

3

0

3

8

MAK8004

Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

8

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

MAK6002

Özel Konular

5

0

0

2

MAK6001

Özel Konular

5

0

0

2

MAK6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

MAK6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

MAK6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

MAK6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

MAK6008

Seminer

0

2

0

6

MAK6007

Seminer

0

2

0

6

MAK6102

Nükleer Güç Reaktörlerinin Termodinamik Analizi 

3

0

3

8

MAK6101

Demir Dışı Metaller

3

0

3

8

MAK6104

İleri Taşıt Dinamiği

3

0

3

8

MAK6103

İleri Sistem Dinamiği

3

0

3

8

MAK6106

Endüstriyel Ölçme Metotları

3

0

3

8

MAK6105

Nükleer Isı Transferi

3

0

3

8

MAK6108


MAK6107

Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri

3

0

3

8

MAK6110

Mekanikte Enerji Metotları

3

0

3

8

MAK6109

Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinde Deneysel Yöntemler

3

0

3

8

MAK6112

İleri Sac Şekillendirme Yöntemleri

3

0

3

8

MAK6111

Kompozit Malzemeler

3

0

3

8

MAK6114

Korozyon ve Korunma Yöntemleri

3

0

3

8

MAK6113

İleri Mekanik Titreşimler

3

0

3

8

MAK6116

İleri Mekanizma Teorisi

3

0

3

8

MAK6115

Isı İletimi

3

0

3

8

MAK6118


3

0

3

8

MAK6117

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Uygulamaları

3

0

3

8

MAK6120

İleri Kaynak Tekniği

3

0

3

8

MAK6119


MAK6122

İleri Mühendislik Matematiği

3

0

3

8

MAK6121

Katı Cisimler Mekaniğinde Sonlu Elemanlar

3

0

3

8

MAK6124


MAK6123

Makine Elemanlarının Kırılma Mekaniği

3

0

3

8

MAK6126

Endüstriyel Hidrolik

3

0

3

8

MAK6125

Enerji Dönüşüm Teknolojileri

3

0

3

8

MAK6128

Güneş Enerjisi Uygulamaları

3

0

3

8

MAK6127


MAK6130

Termodinamik Dizayn ve Analiz-II

3

0

3

8

MAK6129

Plastisite Teorisi

3

0

3

8

MAK6132

Aerodinamik

3

0

3

8

MAK6131

Akışkanlar Dinamiği ve Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler 

3

0

3

8

MAK6134


3

0

3

8

MAK6133

Elastisite Teorisi 

3

0

3

8

MAK6136

İleri Katı Mekaniği

3

0

3

8

MAK6135

Termik Sistemlerin Dizaynı ve Optimizasyonu

3

0

3

8

MAK6138

Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Uygulamaları

3

0

3

8

MAK6137

İleri Döküm Teknolojileri

3

0

3

8

MAK6140

Kütle Geçişi

3

0

3

8

MAK6139


3

0

3

8

 MAK6142 

Biyomekanik Sistemler 

3

0

3

8

MAK6141

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

8

 

 

MAK6143

Termodinamik Dizayn ve Analiz-I

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 

MAK6145

Deneysel Belirsizlik ve Hata Analizi

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 (Makine Mühendisliği Anabilim Dalından Enerji Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalına Aktarılan Dersler) 

Dersin Kodu

Dersin Adı

MAK6118

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

MAK6139

Isıl Enerji Depolama

MAK6127

Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri-I

MAK6108

Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri-II

MAK6124

Nükleer Mühendislik

MAK6119

Nükleer Santraller

 MAK6134 Termal Analiz Uygulamaları 


 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2021