Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
1. ÇTLE Bölümü öğrencisi lehçe ve edebiyat ile ilgili sorunlarda muhakeme yeteneğini kullanabilmeli
2. Diğer Anabilim Dalları ile ilişki kurabilmeli
3. Kendine güveni olmalı
4. Alanla ilgili bir sorun karşısında edindiği becerileri kullanabilmeli
Genel Yetkinlikler
1. Mesleğe ilişkin temel bilgiler
2. Öğrenim alanına ait temel bilgiler
3. Diğer Bilim dalları ile çalışma becerisi ve takım ruhu
4. Edindiği bilgileri kullanabilme becerisi
5. Sorunlar karşısında çözüm önerileri getirebilme becerisi


Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020