Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları
1. Türk Lehçe ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nda edindikleri bilgileri meslek hayatlarında kullanmalarının sağlanmış olması
2. Alanla ilgili bir sorunun çözümünde pratik çözümler bulup önermek ve bu çözüm yollarını başarıyla yönetmeye sahip olmaları
3. Öğrenim süresi içerisinde sorunları çözme becerileri kazanmalarının sağlanmış olması
4. Sosyal yönleri iyi gelişmiş bir birey olmaları sağlandıktan sonra çevresiyle iletişim becerileri da kazanmalarının sağlanmış olması
5. Sosyal yönlerinin gelişmesine bağlı olarak çevre bilicinin verilmiş olması
6. Bireysel düşünceden ziyade toplumsal düşünce bilincinin olması


Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020