Bölüm Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZESKİCİ (Başkan-Üye)

Doç. Dr. Engin ASLAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖCAL (Üye)

Son Güncelleme Tarihi:25.04.2022