Genel Bilgi
Güzel Sanatlar Fakültesi; Grafik Sanatlar bölümünün temel amacı; sekiz yarıyıllık öğretim programı süresince, öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Bunun yanı sıra; kendi sanatsal bakış açısını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez ve muhakeme yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayarak sanatsal problematiklerini özgün bir dil ile ifade edebilen zihinlerin uygulamaya yönelik becerileri ile birlikte sanat felsefesi, sanat sosyolojisi, sanat kuramları gibi teorik alanlarda da uzmanlaşmaları ve araştırmalara katkı yapmaları beklenmektedir. Öğrenciyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı özelliklere sahip bireyler yetiştirmenin yanı sıra; hem ulusal hem de uluslararası alanlarda sanatsal etkinliklere katılan sanatçı adayları yetiştirmek ve bu adayları ülkemiz başta olmak üzere dünya sanat ortamına kazandırmak en büyük avantaj olacaktır. Grafik Sanatlar Bölümü bünyesinde 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Grafik Bölümü öğretim üyelerine Grafik Sanatlar bölüm sayfasında bulunan akademik kadro linkinden ulaşılabilir.
Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023