Komisyonlar

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZESKİCİ (Başkan)

Doç. Dr. Esra VAROL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖCAL ÇAĞLAYAN (Üye)

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023