Hedefleri


Hedefleri

Kendi sanatsal bakış açısını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez ve muhakeme yapabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Sanat öğretiminin öne çıkan en önemli niteliği olan öğrencilerin yaratıcı kişiliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı özelliklere sahip bireyler yetiştirmektir.
Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022