GZFT Analizi

GZFT Analizi


Güçlü Yönler 

Varolan öğretim elemanlarının donanımlı olması,

Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun bulunması,

Zayıf Yönler

Öğrenci sayısının az olması,

Sergi salonuna sahip olamama,

Sempozyumlara ev sahipliği yapamama, 

Lisansüstü eğitim programının olmaması,

Öğretim elemanı sayısının az olması,

Fırsatlar

Bölüm içerisinde iletişimin güçlü olması ve işbirliği içinde olunması,

Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık,

Dersi bizzat dersin hocalarının yürütmesi, araştırma görevlilerinin ders dışında öğrencilere yardımcı olmaları,

Öğrencilerin dersin hocasına ve yardımcı öğretim elemanlarına kolayca ulaşabilmeleri,

Derse giren hocaların bilgi birikiminin yeterliliği, derse hazır gelmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleri,

Öğrencilerin isteklerini her kademedeki yönetime rahatlıkla iletebilmeleri,

Sanatsal ve kültürel etkinliklere önem vermeleri,

Tehditler

Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapamama,

Sanatsal ve sosyal etkinliklerin yapılmaması,

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022